Стипендиант на Сдружение „Вестители 2007″

Милена Цветанова от 11г клас е една от 17те стипендианти, които Сдружение „Вестители 2007″ определи за учебната 2015/2016 г. Стипендиите са ежемесечни на обща стойност 13 хиляди лева и се отпускат на даровити деца от Враца, както и на такива, които са в неравностойно положение. Милена е сред най-добре представилите се на олимпиадите по БЕЛ, Английски и Руски език.

Share