Стипендии за I-ви срок

23.10.2020 г. е крайният срок за подаване на документи за стипендия от учениците от VIII, IX, X, XI и XII класове. 

Share