На добър час, седмокласници!

г-жа Валентина Михайлова, директор на ПЕГ, връчи свидетелства за основно образование на седмокласниците.
Успех в кампания ПРИЕМ 2018!

Share