Тийноватор 4/2021-2022 учебна година

Програма за развиване на стартъп културата и бизнес уменията на ученици в 10-ти и 11-ти клас. Година 4/2021-2022 учебна година.

Брошура

Презентация

за повече информация Димитринка Георгиева, РНИКТ

Share