Учебна 2021-2022 година

 

Валентина Михайлова

“Директор на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета в хуманитарната област

Даниела Ангелова

“Учител на годината“ – ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета в област Природни науки и екология

Таня Даскалова, 12.Б клас

Лауреат на Националната олимпиада по История и цивилизации
“Ученик на годината“ в област
Обществени науки и гражданско образование

Михаела Николова, 12. А клас

Участник в Националния кръг на олимпиадата по български език и литература
Номинирана за ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета “Ученик на годината“ в област български език и литература и чужди езици

Божидара Цветанова, 11. Б клас

Участник в Националния кръг на олимпиадата по български език и литература
Номинирана за ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета “Ученик на годината“ в област български език и литература и чужди езици

Ния Птерова, 12. В клас

Участник в Националния кръг на олимпиадата по руски език
Номинирана за ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета “Ученик на годината“ в област български език и литература и чужди езици

Учебна 2023-2024 година


Учебна 2022-2023 година


Учебна 2021-2022 година


Учебна 2018-2019 година


Учебна 2017-2018 година


Учебна 2016-2017 година


Учебна 2015-2016 година


Учебна 2014-2015 година


Учебна 2013-2014 година


Учебна 2012-2013 година


2008 година


Share