Учебна 2023-2024 година

 


Петя Савова

“Заместник-директор на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета в хуманитарната област

Милка Маркова

“Учител на годината“ – ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета в област Български език и литература и чужди езици

Йоана Георгиева, 8. Б клас

Второ място в националния кръг на Националната олимпиада по български език и литература
“Ученик на годината“ в област Български език и литература и чужди езици

Учебна 2023-2024 година


Учебна 2022-2023 година


Учебна 2021-2022 година


Учебна 2018-2019 година


Учебна 2017-2018 година


Учебна 2016-2017 година


Учебна 2015-2016 година


Учебна 2014-2015 година


Учебна 2013-2014 година


Учебна 2012-2013 година


2008 година


Share