Хранилки и поилки за птички

Ученици, работещи по проект „THE WISE AND ECO-FRIENDLY CONSUMER“ по програма Еразъм+ се включиха в дейностите на Доброволческия клуб към ПЕГ, като изработиха от отпадъчни материали хранилки и поилки за птички.

Share