14 март – Денят на числото Пи

Под  наслов „Математиката е навсякъде“ отбелязахме Международния ден на математиката и числото „ПИ“. Учениците от 11. клас мултимедийно презентираха интересни факти за математиката и историята на числото ‘’ПИ’’. На този ден е роден и великият Алберт Айнщайн. Във фоайето на училището бяха изложени табла с интересни факти. Най-голям интерес предизвика изложбата от кулинарни изделия.
Празникът завърши с мелодията на числото „ПИ“ до 122 знак след запетаята и вкусна почерпка.

Share