Национален кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език

Елица Гоцева от VІІБ клас и Теодора Александрова от ХВ клас представиха нашето училище и област Враца на Националния кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език, което се проведе в гр. Русе на 15 и 16 ноември.

Share