7-мо Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства „Аз мога тук и сега“

Велислав Ценов от 12а клас е ПЕТИ в най-оспорваната категория „Презентация“ на 7-то Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства „Аз мога тук и сега“ в гр. Девин. С това си постижение той е приет в Технически университет гр. София – Факултет Компютърни системи и технологии, Пловдивски университет – Факултет по математика и информатика и Университет по библиотекознание и информационни технологии в София. В състезанието участва и Цветияна Иванова от 12г клас, която и тази година се представи достойно.

Share