администрация

ДИРЕКТОР

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

телефон: 0879 029 600
е-mail: eg-vratza@eg-vratza.org
mihaylova@eg-vratza.org

 


ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

СИМЕОНКА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

телефон: (092) 621 578
е-mail: eg-vratza@eg-vratza.org
borislavova.s@eg-vratza.org

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ЕМИЛИЯ МАКАВЕЕВА ИВАНОВА

телефон: 0879 029 615
е-mail: eg-vratza@eg-vratza.org
ivanova.e@eg-vratza.org

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

ВАЛЯ АНТОНОВА

телефон: 0886 885 573
е-mail: eg-vratza@eg-vratza.org
antonova.v@eg-vratza.org

КАСИЕР-ДОМАКИН

МИМИ МИХАЙЛОВА

телефон: 0879 029 601