ВАЖНО за ПРИЕМ 2019

Уважаеми кандидат-гимназисти,

Уважаеми родители,

на следния линк можете да се запознаете с подробна информация за начина и мястото на подаване на заявления за участие в прием 2019.

На вниманието на учениците, завършващи VII клас и техните родители

Списък на паралалките от област Враца, в които ще се извършва държавен план-прием в VIII клас за учабната 2019/20120 година

Share