Be Enthusiastic, Search the Treasure-BEST, в гр. Черветери, Италия

Oт 14-20 ноември беше осъществена среща на партньорите по проект BEST, програма Еразъм+ в гр. Черветери, Италия. Учители и ученици имаха възможност да бъдат част от едно голямо приключение свързано с много дейности, позитивна енергия, развиване на творчески и комуникативни умения и натрупване на знания чрез опит. Участниците от България, Великобритания, Латвия, Италия, Испания и Гърция, под формата на търсене на съкровища, успяха да се запознаят с историческите и географските забележителности на града. Чрез игри се докоснахме и до историческите забележителности на Вечния град-Рим, а презентациите ни запознаха с обичаите и традициите на страните партньори. Прекрасно и ползотворно сътрудничество, станало възможно благодарение на програмата Еразъм+.

Share