Бюджет

Бюджет 2022 година

Ангажименти по договори

Заповеди компенсирани промени

информация за изпълнение

отчет за второ тримесечие на 2022 година

Преходен остатък

Ангажименти по договори

Заповеди компенсирани промени

информация за изпълнение

Приходи

отчет за първо тримесечие на 2022 година


Бюджет 2021 година

отчет за 2021 година

преходен остатък

Ангажименти по договори

Заповеди компенсирани промени

информация за изпълнение

Приходи

отчет за третo тримесечие на 2021 година

пояснения към отчета

отчет за второ тримесечие на 2021 година

пояснения към отчета

ЗАПОВЕД ЗА КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ

отчет за първо тримесечие на 2021 година

пояснения към отчета

Поети ангажименти по договори


Бюджет 2020 година

пояснения към отчета

ЗАПОВЕД ЗА КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ

отчет за 2020 година


Бюджет 2019 година

отчет за 2019 година


Бюджет 2018 година

отчет за 2018 година


Бюджет 2017 година

отчет за 2017 година


Бюджет 2016 година

отчет за 2016 година