Конкурс за историческо есе на тема “Моето училище”

По случай 50-та ГОДИШНИНА  от създаването на училището, ПЕГ обявява КОНКУРС за историческо есе на тема: Моето училище.

Обект на есето по тази тема се очаква да бъде задълбочено проучване и лична позиция по въпросите:
1. Кога, от кого и като какъв тип училище е основано?
2. Какви промени са настъпили в развитието му- доизграждане, сатута, името, материална база и др.
3. Какви известни личности са се обучавали в него?
4..