бланки на документи

За Вас, родители и ученици!!!

За ваше улеснение, от тук може да изтеглите образци на административни документи и да подавате заявления по електронен път.


Заявление за издаване на академична справка за оценки и хорариум часове
срок: до 3 дни odt pdf

Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование
срок: до 10 дниodt pdf

Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено основно образование
срок: до 10 дниodt pdf

Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни с разрешение на Директора
подава се САМО ЛИЧНО в канцелариятаodt pdf

Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни с разрешение на Директора
подава се САМО ЛИЧНО в канцелариятаodt pdf

Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение
подава се до 1 седмица преди началото на изпитната сесия odt pdf

Заявление за явяване на изпити за промяна на оценка
от 18.04.2016 до 22.04.2016 г. odt pdf

Заявление за получаване на удостоверение, което да послужи пред други институции
срок: до 1 денodt pdf

Заявление за издаване на удостоверение за преместване odt pdf

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование (от І клас до VІ клас)odt pdf


ВАЖНО!!!
Изпратете сканирано копие на попълнения и ПОДПИСАН документ като прикачен файл чрез дадената форма или на e-mail: eg-vratza@eg-vratza.org
При получаване на коректно попълнени данни ще получите отговор с входящ номер!
Ако не получите отговор, моля свържете се на телефон: 092 621578.
[contact-form-7 id=“630″ title=“documents“]