Електронен дневник

Феникс е уеб-базирана електронна система. Всеки потребител може да я ползва от компютър или друго устройство с активна интернет връзка. Предназначена за директори, учители, родители и ученици. Няма ограничение във времето на ползване.

ВХОД В СИСТЕМАТА