Списъци с регистрирани имейли

8A 10А 11А 12А
8Б  10Б 11Б 12Б
8В  10В 11В 12В
10Г 11Г 12Г

8A КЛАС
Алекзандър Йорданов – alekzandyr.j2026a@eg-vratza.org
Александра Иванова – aleksandra.i2026a@eg-vratza.org
Ана-Мария Валентинова – ana-mariia.v2026a@eg-vratza.org
Белослава Бойчева – beloslava.b2026a@eg-vratza.org
Боян Кирилов – boian.k2026a@eg-vratza.org
Галя Георгиева – galia.g2026a@eg-vratza.org
Даниел Митов – daniel.m2026a@eg-vratza.org
Деница Тончева – denica.t2026a@eg-vratza.org
Елица Дряновска – elica.d2026a@eg-vratza.org
Ирен Дончева – iren.d2026a@eg-vratza.org
Йоанна Иванова – joanna.i2026a@eg-vratza.org
Йордан Благоев – jordan.b2026a@eg-vratza.org
Калин Туртански – kalin.t2026a@eg-vratza.org
Калина Кръстева – kalina.k2026a@eg-vratza.org
Калоян Ташев – kaloian.t2026a@eg-vratza.org
Кристиан Цветанов – kristian.c2026a@eg-vratza.org
Кристиян Иванов – kristiian.i2026a@eg-vratza.org
Мартин Цветков – martin.c2026a@eg-vratza.org
Мила Нешева – mila.n2026a@eg-vratza.org
Петър Йорданов – petyr.j2026a@eg-vratza.org
Полияна Якимова – poliiana.i2026a@eg-vratza.org
Ралица Цекова – ralica.c2026a@eg-vratza.org
Рая Андреевска – raia.a2026a@eg-vratza.org
Симона Станкулова – simona.s2026a@eg-vratza.org
Цветозара Цанкова – cvetozara.c2026a@eg-vratza.org
Цветослав Георгиев – cvetoslav.g2026a@eg-vratza.org


8Б КЛАС
Анабел Руменова – anabel.r2026b@eg-vratza.org
Андреа Ванеса Иванова – andrea-vanesa.i2026b@eg-vratza.org
Анита Христова – anita.h2026b@eg-vratza.org
Антония Александрова – antoniia.a2026b@eg-vratza.org
Белослава Шамун – beloslava.s2026b@eg-vratza.org
Божана Иванова – bozhana.i2026b@eg-vratza.org
Виктория Стойкова – viktoriia.s2026b@eg-vratza.org
Вяра Янева – viara.i2026b@eg-vratza.org
Габриел Илиев – gabriel.i2026b@eg-vratza.org
Данайа Маринова – danaja.m2026b@eg-vratza.org
Дарио Нешев – dario.n2026b@eg-vratza.org
Даяна Петрова – daiana.p2026b@eg-vratza.org
Емили Величкова – emili.v2026b@eg-vratza.org
Иван Веселинов – ivan.v2026b@eg-vratza.org
Изабел Цветанова – izabel.c2026b@eg-vratza.org
Ина Петкова – ina.p2026b@eg-vratza.org
Калоян Вачев – kaloian.v2026b@eg-vratza.org
Камелия Савова – kameliia.s2026b@eg-vratza.org
Карина Божкова – karina.b2026b@eg-vratza.org
Любомир Кънчев – liubomir.k2026b@eg-vratza.org
Никол Николова – nikol.n2026b@eg-vratza.org
Никол Георгиева – nikol.g2026b@eg-vratza.org
Патриция Иванова – patriciia.i2026b@eg-vratza.org
Симона Сашева – simona.s2026b@eg-vratza.org
Симона Дилова – simona.d2026b@eg-vratza.org
Теодора Иванова – teodora.i2026b@eg-vratza.org
Магдалена Георгиева – magdalena.g2026b@eg-vratza.org


8В КЛАС
Александра Димитрова – aleksandra.d2026v@eg-vratza.org
Бояна Кръстева – boiana.k2026v@eg-vratza.org
Ванеса Кирилова – vanesa.k2026v@eg-vratza.org
Владислава Дилова – vladislava.d2026v@eg-vratza.org
Габриела Георгиева – gabriela.g2026v@eg-vratza.org
Габриела Коцева – gabriela.k2026v@eg-vratza.org
Георги Иванов – georgi.i2026v@eg-vratza.org
Гергана Щерева – gergana.st2026v@eg-vratza.org
Даная Иванова – danaia.i2026v@eg-vratza.org
Дара Драганинска – dara.d2026v@eg-vratza.org
Десислава Иванова – desislava.i2026v@eg-vratza.org
Димитър Димитров – dimityr.d2026v@eg-vratza.org
Елеонора Цинцарска – eleonora.c2026v@eg-vratza.org
Елица Ангелова – elica.a2026v@eg-vratza.org
Йоана Петкова – joana.p2026v@eg-vratza.org
Йоана Хубева – joana.h2026v@eg-vratza.org
Калин Каменов – kalin.k2026v@eg-vratza.org
Катерина Боянина – katerina.b2026v@eg-vratza.org
Мелина Димитрова – melina.d2026v@eg-vratza.org
Микаела Михайлова – mikaela.m2026v@eg-vratza.org
Моника Златковска – monika.z2026v@eg-vratza.org
Натали Данова – natali.d2026v@eg-vratza.org
Памела Тинкова – pamela.t2026v@eg-vratza.org
Пламена Иванова – plamena.i2026v@eg-vratza.org
Радослав Братановски – radoslav.b2026v@eg-vratza.org
Русин Русинов – rusin.r2026v@eg-vratza.org
Анджелина Кирилова – anjelina.k2026v@eg-vratza.org


9A КЛАС
Айше Димитрова – ajshe.d2025a@eg-vratza.org
Аница Ангелова – anica.a2025a@eg-vratza.org
Александър Коцев – aleksandyr.k2025a@eg-vratza.org
Беатрис Георгиева – beatris.g2025a@eg-vratza.org
Виктория Тодорова – viktoriia.t2025a@eg-vratza.org
Владимира Георгиева – vladimira.g2025a@eg-vratza.org
Деян Цветанов – deian.c2025a@eg-vratza.org
Диляна Цекова – diliana.c2025a@eg-vratza.org
Елица Николова – elica.n2025a@eg-vratza.org
Емануела Благоева – emanuela.b2025a@eg-vratza.org
Емили Цветанова – emili.c2025a@eg-vratza.org
Ивелин Лазаров – ivelin.l2025a@eg-vratza.org
Илиан Алексиев – ilian.a2025a@eg-vratza.org
Илина Василева – ilina.v2025a@eg-vratza.org
Йоан Павел Софиянски – joan-pavel.s2025a@eg-vratza.org
Калоян Маринов – kaloian.m2025a@eg-vratza.org
Летисия Андрова – letisiia.a2025a@eg-vratza.org
Лони Осенски – loni.o2025a@eg-vratza.org
Луиза Бешкова – luiza.b2025a@eg-vratza.org
Лусия Бонова – lusiia.b2025a@eg-vratza.org
Мария Стефанова – mariia.s2025a@eg-vratza.org
Моника Иванчева – monika.i2025a@eg-vratza.org
Пламена Каменова – plamena.k2025a@eg-vratza.org
Рая Николова – raia.n2025a@eg-vratza.org
Силвия Славчева – silviia.s2025a@eg-vratza.org
Станимир Спасов – stanimir.s2025a@eg-vratza.org

9Б КЛАС
Александра Делай – aleksandra.d2025b@eg-vratza.org
Александра Светлинова – aleksandra.s2025b@eg-vratza.org
Анхела Георгиева – anhela.g2025b@eg-vratza.org
Атина Петрова – atina.p2025b@eg-vratza.org
Божидара Кунчева – bozhidara.k2025b@eg-vratza.org
Венелин Петков – venelin.p2025b@eg-vratza.org
Веселка Александрова – veselka.a2025b@eg-vratza.org
Виктория Цекова – viktoriia.c2025b@eg-vratza.org
Габриела Петрова – gabriela.p2025b@eg-vratza.org
Георги Лозанов – georgi.l2025b@eg-vratza.org
Грейс Тодорова – grejs.t2025b@eg-vratza.org
Даная Любенова – danaia.l2025b@eg-vratza.org
Драгомир Тошев – dragomir.t2025b@eg-vratza.org
Елена Митова – elena.m2025b@eg-vratza.org
Ема Стефанова – ema.s2025b@eg-vratza.org
Емилия Христова – emiliia.h2025b@eg-vratza.org
Ина Митева – ina.m2025b@eg-vratza.org
Кристина Петрова – kristina.p2025b@eg-vratza.org
Лилана Кръстева – lilana.k2025b@eg-vratza.org
Лилана Лещарска – lilana.l2025b@eg-vratza.org
Лилия Стефанова – liliia.s2025b@eg-vratza.org
Люба Митева – liuba.m2025b@eg-vratza.org
Мария Йовкова – mariia.j2025b@eg-vratza.org
Мария Георгиева – mariia.g2025b@eg-vratza.org
Моника Младенова – monika.m2025b@eg-vratza.org
Преслава Цветанова – preslava.c2025b@eg-vratza.org
София Михайлова – sofia.m2025b@eg-vratza.org

9В КЛАС
Алекс Александров – aleks.a2025v@eg-vratza.org
Бояна Петрова – boiana.p2025v@eg-vratza.org
Владислава Георгиева – vladislava.g2025v@eg-vratza.org
Вяра Максимова – viara.m2025v@eg-vratza.org
Георги Йорданов – georgi.j2025v@eg-vratza.org
Данаил Лазаров – danail.l2025v@eg-vratza.org
Димитър Гергов – dimityr.g2025v@eg-vratza.org
Елена Иванова – elena.i2025v@eg-vratza.org
Изабела Хайтова – izabela.h2025v@eg-vratza.org
Илияна Маркова – iliiana.m2025v@eg-vratza.org
Йоанна Йончева – joanna.j2025v@eg-vratza.org
Калоян Василев – kaloian.v2025v@eg-vratza.org
Кристиян Христов – kristiian.h2025v@eg-vratza.org
Маргарет Георгиева – margaret.g2025v@eg-vratza.org
Марина Атанасова – marina.a2025v@eg-vratza.org
Мария Магдалена Иванова – mariia-magdalena.i2025v@eg-vratza.org
Михаела Георгиева – mihaela.g2025v@eg-vratza.org
Никола Дамянов – nikola.d2025v@eg-vratza.org
Преслава Узунова – preslava.u2025v@eg-vratza.org
Ралица Русинова – ralica.r2025v@eg-vratza.org
Рая Миланова – raia.m2025v@eg-vratza.org
Рая Замфирова – raia.z2025v@eg-vratza.org
Румена Трифонова – rumena.t2025v@eg-vratza.org
Тереза Дамянова – tereza.d2025v@eg-vratza.org
Тереза Стоянова – tereza.s2025v@eg-vratza.org
Цветин Младенов – cvetin.m2025v@eg-vratza.org
Андрей Младенов – andrey.m2025v@eg-vratza.org
Преслав Петров – preslav.p2025v@eg-vratza.org

10А КЛАС

Анджело Лече – andzhelo.l2024a@eg-vratza.org
Биляна Димитрова – biliana.d2024a@eg-vratza.org
Велизар Митков – velizar.m2024a@eg-vratza.org
Вилия Георгиева – viliia.g2024b@eg-vratza.org
Дарина Емилова – darina.e2024a@eg-vratza.org
Екатерина Станева – ekaterina.s2024a@eg-vratza.org
Елинор Николова – elinor.n2024a@eg-vratza.org
Емили Георгиева – emili.g2024a@eg-vratza.org
Ивона Андрова – ivona.a2024a@eg-vratza.org
Ирена Цветкова – irena.c2024a@eg-vratza.org
Йоанна Първанова – joanna.p2024b@eg-vratza.org
Йордан Русев – jordan.r2024b@eg-vratza.org
Катерина Иванова – katerina.i2024a@eg-vratza.org
Мила Петрова – mila.p2024a@eg-vratza.org
Натали Герговска – natali.g2024a@eg-vratza.org
Невиен Антов – nevien.a2024a@eg-vratza.org
Преслав Тихолов – preslav.t2024a@eg-vratza.org
Преслава Павлова – preslava.p2024a@eg-vratza.org
Рая Йоткова – raia.j2024a@eg-vratza.org
Румен Благоев – rumen.b2024a@eg-vratza.org
Симона Георгиева – simona.g2024a@eg-vratza.org
Теодора Милкова – teodora.i2024a@eg-vratza.org
Хриси Вачева – hrisi.v2024a@eg-vratza.org
Цвета Асенова – cveta.a2024a@eg-vratza.org
Цветан Благоев – cvetan.b2024a@eg-vratza.org
Цвети Вълкова – cveti.v2024b@eg-vratza.org
Цветилен Тодоров – cvetilen.t2024a@eg-vratza.org
Райан Кашани – rayan.c2024a@eg-vratza.org

10Б КЛАС

Антони Тодорчовски – antoni.t2024b@eg-vratza.org
Габриела Коцева – gabriela.k2024a@eg-vratza.org
Антони Тодорчовски – antoni.t2024b@eg-vratza.org
Габриела Коцева – gabriela.k2024a@eg-vratza.org
Габриела Маринова – gabriela.m2024b@eg-vratza.org
Даниела Велкова – daniela.v2024b@eg-vratza.org
Деян Димитров – deian.d2024b@eg-vratza.org
Ема Цветанова – ema.c2024b@eg-vratza.org
Ива Паскалева – iva.p2024b@eg-vratza.org
Иван Иванов – ivan.p2024a@eg-vratza.org
Иво Асенов – ivo.a2024b@eg-vratza.org
Йоана Найденова – joana.n2024b@eg-vratza.org
Камелия Радославова – kameliia.r2024b@eg-vratza.org
Каролина Божкова – karolina.b2024b@eg-vratza.org
Криспина Николова – krispina.n2024b@eg-vratza.org
Лазар Венециев – lazar.v2024b@eg-vratza.org
Мадлен Славчева – madlen.s2024b@eg-vratza.org
Мариана Бързашка – mariana.b2024b@eg-vratza.org
Мария Денова – mariia.d2024b@eg-vratza.org
Мария Златковска – mariia.z2024b@eg-vratza.org
Мария Иванова – mariia.i2024a@eg-vratza.org
Натали Найденова – natali.n2024b@eg-vratza.org
Невена Тонова – nevena.t2024b@eg-vratza.org
Пламен Иванов – plamen.i2024b@eg-vratza.org
Преслав Кацаров – preslav.k2024b@eg-vratza.org
Преслава Димитрова – preslava2024b@eg-vratza.org
Таня Клюнкова – tania.k2024b@eg-vratza.org
Теодора Младенова – teodora.m2024a@eg-vratza.org
Симона Николова – simona.n2024b@eg-vratza.org

10В КЛАС
Аделина Васкова – adelina.v2024v@eg-vratza.org
Адриан Вельов – adrian.v2024v@eg-vratza.org
Алексей Дамянов – aleksej.d2024v@eg-vratza.org
Анна Андреева – anna.a2024v@eg-vratza.org
Анна Георгиева – anna.g2024b@eg-vratza.org
Божидара Христова – bozhidara.h2024v@eg-vratza.org
Ваня Ценова – vania.c2024v@eg-vratza.org
Виктория Трифонова – viktoriia.t2024v@eg-vratza.org
Георги Янев – georgi.i2024b@eg-vratza.org
Гергана Павлова – gergana.p2024b@eg-vratza.org
Деница Димитрова – denica.d2024a@eg-vratza.org
Жана Панайотова – zhana.p2024b@eg-vratza.org
Ивана Алексиева – ivana.a2024a@eg-vratza.org
Магдалена Уебър – magdalena.u2024v@eg-vratza.org
Мелани Благоева – melani.b2024v@eg-vratza.org
Мерелин Димитрова Иванова – merelin.d2024v@eg-vratza.org
Мерелин Ивайлова Иванова – merelin.i2024v@eg-vratza.org
Михаела Цветкова – mihaela.c2024b@eg-vratza.org
Михаела Чамова – mihaela.c2024v@eg-vratza.org
Николай Стефанов – nikolaj.s2024b@eg-vratza.org
Пламена Пламенова – plamena.p2024v@eg-vratza.org
Преслава Димчева – preslava.d2024b@eg-vratza.org
Саманта Уебър – samanta.u2024v@eg-vratza.org
Симона Станиславова – simona.s2024b@eg-vratza.org
Теодор Тодоров – teodor.t2024b@eg-vratza.org
Христо Йорданов – hristo.j2024b@eg-vratza.org
Цветина Николова – cvetina.n2024b@eg-vratza.org
Мадлен Михайлова – madlen.m2024v@eg-vratza.org
Михаела Недялкова – mihaela.n2024b@eg-vratza.org

10Г КЛАС
Антония Кръстева – antoniia.k2024g@eg-vratza.org
Валенсия Митовска – valensiia.m2024g@eg-vratza.org
Васил Пирев – vasil.p2024g@eg-vratza.org
Веселин Велчев – veselin.v2024b@eg-vratza.org
Виктор Младенов – viktor.m2024g@eg-vratza.org
Габриела Бенкова – gabriela.b2024g@eg-vratza.org
Даяна Йосифова – daiana.j2024g@eg-vratza.org
Елица Георгиева – elica.g2024g@eg-vratza.org
Ерика Георгиева – erika.g2024g@eg-vratza.org
Жулиета Стефанова – zhulieta.s2024a@eg-vratza.org
Зорница Цветкова – zornica.c2024g@eg-vratza.org
Зорница Каменова – zornica.k2024g@eg-vratza.org
Ивет Иванова – ivet.i2024a@eg-vratza.org
Ина Ангелова – ina.a2024g@eg-vratza.org
Калина Петкова – kalina.p2024a@eg-vratza.org
Лъчезар Лазаров – lychezar.l2024g@eg-vratza.org
Никола Тодоров – nikola.t2024g@eg-vratza.org
Преслав Доновски – preslav.d2024g@eg-vratza.org
Рая Ангелова – raia.a2024a@eg-vratza.org
Румяна Ангелова – rumiana.a2024g@eg-vratza.org
Танита Петрова – tanita.p2024a@eg-vratza.org
Тодор Петров – todor.p2024g@eg-vratza.org
Тонислав Йорданов – tonislav.j2024g@eg-vratza.org
Христо Добринов – hristo.d2024a@eg-vratza.org
Цветан Савов – cvetan.s2024g@eg-vratza.org
Цветина Каменова – cvetina.k2024g@eg-vratza.org
Цветина Стоянова – cvetina.s2024g@eg-vratza.org
Йоана Йовкова – yoana.y2024g@eg-vratza.org
Никол Йовкова – nikol.y2024g@eg-vratza.org

11А КЛАС
Айвън Аврамов – ajvyn.a2023a@eg-vratza.org
Александра Лилова – aleksandra.l2023a@eg-vratza.org
Александър Вълков – aleksandyr.v2023a@eg-vratza.org
Ангел Ташков – angel.t2023a@eg-vratza.org
Вилиан Кирилов – vilian.k2023a@eg-vratza.org
Габриела Георгиева – gabriela.g2023a@eg-vratza.org
Гергана Партовска – gergana.p2023v@eg-vratza.org
Деляна Петкова – deliana.p2023a@eg-vratza.org
Елица Стефанова – elica.s2023b@eg-vratza.org
Ерик Василев – erik.v2023a@eg-vratza.org
Зорница Колева – zornica.k2023a@eg-vratza.org
Лили Петрова – lili.p2023a@eg-vratza.org
Меги Милчева – megi.m2023a@eg-vratza.org
Момчил Николов – momchil.n2023a@eg-vratza.org
Николай Георгиев – nikolaj.g2023a@eg-vratza.org
Николай Захариев – nikolaj.z2023a@eg-vratza.org
Петър Петров – petyr.p2023a@eg-vratza.org
Пламена Георгиева – plamena.g2023a@eg-vratza.org
Рая Маринова – raia.m2023a@eg-vratza.org
Симеон Цветков – simeon.c2023a@eg-vratza.org
Симона Митева – simona.m2023a@eg-vratza.org
София Макавеева – sofiia.m2023a@eg-vratza.org
Стефани Любенова – stefani.l2023a@eg-vratza.org
Стефани Михайлова – stefani.m2023b@eg-vratza.org
Цветелина Бешинска – cvetelina.b2023a@eg-vratza.org
Яница Петрова – ianica.p2023a@eg-vratza.org

11Б КЛАС
Александра Валентинова – aleksandra.v2023b@eg-vratza.org
Александра Иванова – aleksandra.i2023b@eg-vratza.org
Антъни Тодоров – antyni.t2023b@eg-vratza.org
Божидара Димитрова – bozhidara.d2023b@eg-vratza.org
Валентина Милкова – valentina.m2023b@eg-vratza.org
Ванеса Илиева – vanesa.i2023b@eg-vratza.org
Василена Николова – vasilena.n2023b@eg-vratza.org
Виктория Панталеева – viktoriia.p2023b@eg-vratza.org
Виляна Топалска – viliana.t2023b@eg-vratza.org
Габриела Костадинова – gabriela.k2023b@eg-vratza.org
Дени Каленски – deni.k2023b@eg-vratza.org
Екатерина Каменова – ekaterina.k2023b@eg-vratza.org
Елиза Иванова – eliza.i2023b@eg-vratza.org
Йоана Пиронкова – joana.p2023b@eg-vratza.org
Карина Иванова – karina.i2023b@eg-vratza.org
Никол Лозанова – nikol.l2023b@eg-vratza.org
Никола Масларски – nikola.m2023a@eg-vratza.org
Павела Първановска – pavela.p2023b@eg-vratza.org
Памела Каменова – pamela.k2023b@eg-vratza.org
Патрик Поповски – patrik.p2023b@eg-vratza.org
Петя Петкова – petia.p2023b@eg-vratza.org
Преслава Цекова – preslava.c2023b@eg-vratza.org
Роберта Красимирова – roberta.k2023b@eg-vratza.org
Роберто Арнесано – roberto.-2023b@eg-vratza.org
Теодора Тодорова – teodora.t2023b@eg-vratza.org
Цветелина Атанасова – cvetelina.a2023b@eg-vratza.org
Христо Димитров – hristo.j2023b@eg-vratza.org

11В КЛАС
Анатоли Стаменов – anatoli.s2023v@eg-vratza.org
Анита Петрова – anita.p2023v@eg-vratza.org
Весела Ценова – vesela.c2023v@eg-vratza.org
Виторио Иванов – vitorio.i2023b@eg-vratza.org
Иван Методиев – ivan.m2023v@eg-vratza.org
Ивана Стоянова – ivana.s2023v@eg-vratza.org
Иво Ивов – ivo.i2023b@eg-vratza.org
Илиян Врачовски – iliian.v2023a@eg-vratza.org
Катерина Спиридонова – katerina.s2023v@eg-vratza.org
Катя Климентова – katia.k2023v@eg-vratza.org
Крисимира Младенова – krisimira.m2023v@eg-vratza.org
Кристиян Каменов – kristiian.k2023v@eg-vratza.org
Люсиен Чомаков – liusien.c2023v@eg-vratza.org
Максим Кирков – maksim.k2023v@eg-vratza.org
Мартин Борисов – martin.b2023a@eg-vratza.org
Мартин Тупалийски – martin.t2023v@eg-vratza.org
Михаела Благоева – mihaela.b2023v@eg-vratza.org
Момчил Първанов – momchil.p2023g@eg-vratza.org
Никол Иванова – nikol.i2023v@eg-vratza.org
Радина Тодорова – radina.t2023v@eg-vratza.org
Станислав Стефанов – stanislav.s2023b@eg-vratza.org
Станислав Ничовски – stanislav.n2023a@eg-vratza.org
Теодора Терзийска – teodora.t2023v@eg-vratza.org
Цветин Димитров – cvetin.d2023v@eg-vratza.org
Цветомира Петрова – cvetomira.p2023v@eg-vratza.org
Георги М. Найденов – georgi.n2023v@eg-vratza.org
Лора Лазарова – lora.l2023v@eg-vratza.org

11Г КЛАС
Александър Асенов – aleksandyr.a2023g@eg-vratza.org
Ангел Цветков – angel.c2023a@eg-vratza.org
Антонина Цолова – antonina.c2023g@eg-vratza.org
Антонио Пеловски – antonio.p2023b@eg-vratza.org
Василена Генурова – vasilena.g2023g@eg-vratza.org
Велислава Тодорова – velislava.t2023g@eg-vratza.org
Весела Иванова – vesela.i2023g@eg-vratza.org
Виктория Завързашка – viktoriia.z2023g@eg-vratza.org
Владимир Славейков – vladimir.s2023b@eg-vratza.org
Владимир Стаменов – vladimir.s2023g@eg-vratza.org
Габриела Василева – gabriela.v2023g@eg-vratza.org
Денислав Витанов – denislav.v2023g@eg-vratza.org
Десислава Костова – desislava.k2023g@eg-vratza.org
Дея Петкова – deia.p2023g@eg-vratza.org
Иван Кръстев – ivan.k2023b@eg-vratza.org
Калоян Владимиров – kaloian.v2023g@eg-vratza.org
Калоян Лазаров – kaloian.l2023g@eg-vratza.org
Лили Котова – lili.k2023a@eg-vratza.org
Лъчезара Луканова – lychezara.l2023g@eg-vratza.org
Марина Петрова – marina.p2023g@eg-vratza.org
Мария Велкова – mariia.v2023g@eg-vratza.org
Милен Младенов – milen.m2023b@eg-vratza.org
Светлин Велковски – svetlin.v2023g@eg-vratza.org
Теодор Алипиев – teodor.a2023g@eg-vratza.org
Тереза Петкова – tereza.p2023g@eg-vratza.org
Йоан Николов – joan.n2023g@eg-vratza.org

12A КЛАС
Александра Найденова – aleksandra.n2022a@eg-vratza.org
Александрина Царска – aleksandrina.c2022a@eg-vratza.org
Антонио Русинов – antonio.r2022a@eg-vratza.org
Беатрис Николова – beatris.n2022a@eg-vratza.org
Валентино Андреев Узунов – valentino.u2022a@eg-vratza.org
Викторио Алипиев – viktorio.a2022a@eg-vratza.org
Георги Петров – georgi.p2022a@eg-vratza.org
Георги Макавеев – georgi.m2022a@eg-vratza.org
Дебора Александрова – debora.a2022a@eg-vratza.org
Илиян Младенов – iliian.m2022a@eg-vratza.org
Йована Кирова – jovana.k2022a@eg-vratza.org
Марио Георгиев – mario.g2022a@eg-vratza.org
Мартин Ценов – martin.c2022a@eg-vratza.org
Михаела Николова – mihaela.n2022a@eg-vratza.org
Надежда Качовска – nadezhda.k2022a@eg-vratza.org
Николас Иванов – nikolas.i2022a@eg-vratza.org
Ния Донова – niia.d2022a@eg-vratza.org
Памела Иванова – pamela.i2022a@eg-vratza.org
Симона Николова – simona.n2022a@eg-vratza.org
Стоян Денков – stoian.d2022a@eg-vratza.org
Теодора Цветкова – teodora.c2022a@eg-vratza.org
Цветелина Пазийска – cvetelina.p2022a@eg-vratza.org
Валентино Андреев Узунов – valentino.u2022a@eg-vratza.org
Дилян Илиев – dilyan.i2022a@eg-vratza.org

12Б КЛАС
Александрина Герасимова – aleksandrina.g2022a@eg-vratza.org
Веселина Петрова – veselina.p2022b@eg-vratza.org
Веселка Йорданова – veselka.j2022b@eg-vratza.org
Виктория Евстатиева – viktoriia.e2022b@eg-vratza.org
Виктория Христова – viktoriia.h2022a@eg-vratza.org
Ивалина Сашева – ivalina.s2022b@eg-vratza.org
Ивон Константинова – ivon.k2022b@eg-vratza.org
Исаак Каменов – isaak.i2022b@eg-vratza.org
Искрен Цветанов – iskren.c2022b@eg-vratza.org
Йохан Марков – johan.m2022b@eg-vratza.org
Любослав Беличовски – liuboslav.b2022b@eg-vratza.org
Мария Недялкова – mariia.n2022b@eg-vratza.org
Микаела Тодорова – mikaela.t2022b@eg-vratza.org
Мирослава Гълъбова – miroslava.g2022b@eg-vratza.org
Натали Цветкова – natali.c2022b@eg-vratza.org
Никол Николова – nikol.n2022b@eg-vratza.org
Пламен Николов – plamen.n2022b@eg-vratza.org
Ралица Големанова – ralica.g2022b@eg-vratza.org
Росина Иванова – rosina.i2022b@eg-vratza.org
Стела Николаева – stela.n2022b@eg-vratza.org
Стелла Цветанова – stella.c2022b@eg-vratza.org
Таня Даскалова – tania.d2022b@eg-vratza.org
Теодора Йорданова – teodora.j2022b@eg-vratza.org
Цветан Момчилов – cvetan.m2022b@eg-vratza.org
Диана Димитрова – diana.d2022b@eg-vratza.org
Алекс Савчев – aleks.s2022b@eg-vratza.org


12В КЛАС

Алекс Йонов – aleks.j2022v@eg-vratza.org
Ангелина Ангелова – angelina.a2022a@eg-vratza.org
Владислав Петров – vladislav.p2022v@eg-vratza.org
Даян Узунов – daian.u2022v@eg-vratza.org
Деян Дешов – deian.d2022a@eg-vratza.org
Деян Дачев – deian.d2022v@eg-vratza.org
Диана Митева – diana.m2022v@eg-vratza.org
Ивайло Цветков – ivajlo.c2022a@eg-vratza.org
Илина Цветанова – ilina.c2022v@eg-vratza.org
Йоан Генов – joan.g2022a@eg-vratza.org
Костадин Щерев – kostadin.k2022a@eg-vratza.org
Красимир Младенов – krasimir.m2022v@eg-vratza.org
Мартина Павлова – martina.p2022v@eg-vratza.org
Ния Петрова – niia.p2022a@eg-vratza.org
Паола Георгиева – paola.g2022v@eg-vratza.org
Цветина Бельовска – cvetina.b2022a@eg-vratza.org

12Г КЛАС
Александар Петров – aleksander.p2022g@eg-vratza.org
Александра Игнатова – aleksandra.i2022b@eg-vratza.org
Алехандра Иванова – alehandra.i2022g@eg-vratza.or
Валентин Димитров – valentin.d2022a@eg-vratza.org
Ванеса Първанова – vanesa.p2022g@eg-vratza.org
Ванеса Тодорова – vanesa.t2022b@eg-vratza.org
Габриела Петкова – gabriela.p2022b@eg-vratza.org
Георги Войчев – georgi.v2022a@eg-vratza.org
Георги Митов – georgi.m2022g@eg-vratza.org
Гергана Пеловска – gergana.p2022g@eg-vratza.org
Десислав Димитров – desislav.d2022g@eg-vratza.org
Ива Митова – iva.m2022g@eg-vratza.org
Иван Иванов – ivan.i2022a@eg-vratza.org
Ивана Цанкова – ivana.c2022g@eg-vratza.org
Калина Минкова – kalina.m2022g@eg-vratza.org
Максим-Светлозар Борисов – maksim-svetlozar.b2022a@eg-vratza.org
Микаела Банкова – mikaela.b2022b@eg-vratza.org
Петър Петров – petyr.p2022g@eg-vratza.org
Преслав Петров – preslav.p2022b@eg-vratza.org
Ростислав Петров – rostislav.p2022b@eg-vratza.org
Силвестър Кръстев – silvestyr.k2022g@eg-vratza.org
Славян Николаев – slavian.n2022a@eg-vratza.org
Филип Иванов – filip.i2022a@eg-vratza.org
НАЧАЛО