I Have a Dream – първа работна среща


От 20 до 25 март 2017 г. ПЕГ посрещна партньорите си от Германия, Румъния, Латвия и Турция за пътрвата работна среща по проекта. Учениците участваха в редица работилници и отбелязаха 21ви март – международния ден за борба с расизма, създадоха списание с рими и рисувани комикси на тема толерантност, правиха интервюта в града за отношението на гражданите към приемането на различните, включиха се в Арт работилница организирана съвместно с Общностен център за деца и семейства. Партньорите се насладиха и на красивата природа на Врачански балкан, Белоградчишките скали и посетиха град Видин.

Share