Ден на розовата фланелка

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище, познат също и като „Ден на розовата фланелка“. Ученическият съвет в лицето на председателя Виктор-Кристиян Василев и помощник- председателя Александра Игнатовa дискутираха по актуални проблеми, свързани с тормоза и насилието в училищна среда с учениците от 7а клас и раздаваха в гимназията символа на деня – розова фланелка.

Share