Прием на ученици в VIII клас

Важно!!!
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране става по интернет с входящ номер и код за достъп през портала https://priem.mon.bg от 3 до 7.07.2020 г.
или в ПЕГ „Йоан Екзарх“ на 3, 6 и 7.07.2020 г. от 8:00 до 18:00 часа.
 
Share