Резултати от олимпиади

Резултати от областните кръгове на националните олимпиади за учебната 2020/2021 година по:


Английски език 8-12 клас


Руски език

Александра Николаева Колева, СУ „Христо Ботев“ – гр. Козлодуй, 12 клас, 67 точки
*Забележка: Оценката е от арбитраж на националната комисия