Резултати от олимпиади

Резултати от областните кръгове на националните олимпиади за учебната 2019/2020 година по:

Английски език 8-12 клас

Руски език 11 клас;

Руски език 5-6 клас;