Родителски срещи

На 11.09.2019 г. от17:30 часа ще се проведат родителски срещи за учениците от 8-ми клас:
VIII А – стая 304, класен ръководител – Елизабета Димитрова;
VIII Б – стая 210, класен ръководител – Катя Георгиева;
VIII В – стая 204, класен ръководител – Елица Кънчева;
VIII Г – стая 306, класен ръководител – Мариета Иванова;

 

 

Share