Стипендии

Стипендии на ученици от VIII, IX, X, XI и XII класове за учебната 2023/2024 година  Заповед за условията и реда за получаване на стипендии от учениците завършили основно образование    ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ /Срок за подаване на документи 27.2.2024 г/