Стипендии

Стипендии на ученици от VIII, IX, X, XI и XII класове за учебната 2022/2023 година  Заповед за условията и реда за получаване на стипендии от учениците завършили основно образование    ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ /Срок за подаване на документи 24.02.2023 г/  Списък на учениците, които ще получават стипендии за първи учебен срок на 2022/2023 година