Стипендии

Стипендии на ученици от VIII, IX, X, XI и XII класове за учебната 2020/2021 година Необходими документи за кандидатстване за стипендия за I ви учебен срок на учебната 2020/2021 година      ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ   Заповед за условията и реда за получаване на стипендии от учениците завършили основно образование