Schools United by Science-SUS – програма Еrasmus+КД2

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Schools United by Science-SUS”, по програма Еrasmus+КД2, се проведе онлайн среща между страните партньори по проекта. Всяка страна представи научен експеримент, заснет предварително и представен от участници в проекта. След представянето на  всяка от страните партньори се проведе гласуване за най-атрактивен опит, като най-много гласове спечели италианският. Срещата беше проведена и организирана като част от  дейностите предвидени в проекта. Като съпътстваща дейност участниците написаха есета свързани с научните експерименти. Беше създаден и онлайн календар

Share