Вътрешноинституционална КД

Предстоящи:

Тема: Професионално портфолио на учителя;
Място: ПЕГ “Йоан Екзарх”;
Период: 8.06.22 г.;
Час: 14:30
Участници: 25;

Тема: Емоционална интелигентност при децата ;
Място: ПЕГ “Йоан Екзарх”;
Период: 15.06.22 г.;
Час: 14:30
Участници: 25;

Проведени:


Тема: Интерактивна класна стая;
Място: ПЕГ “Йоан Екзарх”;
Период: 28/30.03.22 г.;
Час: 14:30
Участници: 23;

Тема: “Power Point”- основни умения;
Място: ПЕГ “Йоан Екзарх”;
Период: 11.1.22 г.;
Час: 14:30
Участници: 27;

Тема: Historiana;
Място: ПЕГ “Йоан Екзарх”;
Период: 22.12.21 г.;
Час: 14:30
Участници: 8;

Тема: Конгрес на учителите в Москва;
Място: ПЕГ “Йоан Екзарх”;
Период: 14.12.21 г.;
Час: 14:30
Участници: 13;

Тема: Настройки на Windows;
Място: ПЕГ “Йоан Екзарх”;
Период: 20.09.21 г.;
Час: 14:30
Участници: 17;