Бланки на документи

За Вас, родители и ученици!!!

За ваше улеснение, от тук може да изтеглите образци на административни документи и да подавате заявления по електронен път.


Заявление за издаване на академична справка за оценки и хорариум часове
срок: до 3 дни  
odtpdf

Заявление за издаване на дубликат на документ 
срок: до 10 дни
odtpdf

Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни с разрешение на Директора
подава се САМО ЛИЧНО в канцеларията 
odtpdf

Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни с разрешение на Директора
подава се САМО ЛИЧНО в канцеларията 
odtpdf

Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение
подава се до 1 седмица преди началото на изпитната сесия
odtpdf

Заявление за явяване на изпити за промяна на оценка
от 18.04 до 22.04  
odtpdf

Заявление за получаване на удостоверение, което да послужи пред други институции
срок: до 1 ден 
odtpdf

Заявление за издаване на удостоверение за преместванеodtpdf

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование (от І клас до VІ клас) odtpdf

ВАЖНО!!!

Изпратете сканирано копие на попълнения и ПОДПИСАН документ като прикачен файл на e-mail: eg-vratza@eg-vratza.org
При получаване на коректно попълнени данни ще получите отговор с входящ номер!
Ако не получите отговор, моля свържете се на телефон: 092 621578.