График на дейностите

График
на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за
учебната 2019/2020 г. съгласно заповед № РД-09-1709/29.8.2018 г.

 1 Провеждане на тестове:
по български език и литература
по математика
17.06.2019 г.
19.06.2019 г.
 2 Обявяване на резултатите от НВО до 27.06. 2019 г.
 3 Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 3.07. 2019 г.
 4 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити до 2.07. 2019 г.
 5 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 3-5.07.2019 г.
 6 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11.07.2019 г.
 7 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 16.07. 2019 г.
 8 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18.07.2019 г.
 9 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2019 г.
 10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2019 г.
 11 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 25.07.2019 г.
12 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране дo 29.07.2019 г.
13 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31.07.2019 г.
14 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 1.08.2019 г.
15 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от директора на училището до 10.09.2019 г.
16 Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 13.09.2019 г.

Заповед РД-09-1709/29.8.2018 г.
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2019/ 2020 година