График на дейностите

Важно!!!
Подаването на документи за участие в първи етап на класиране става по интернет с входящ номер и код за достъп през портала ……. от 5 до 7.07.2023 г.
или в ПЕГ „Йоан Екзарх“.
Указания за кандидатстване онлайн

График
на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за
учебната 2023/2024 г. съгласно Заповед РД09-4061/ 30.08.2022 г

 1 Провеждане на тестове:
по български език и литература
по математика
13.06.2023 г.
16.06.2023 г.
 2 Обявяване на резултатите от НВО до 28.06. 2023 г.
 5 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 5-7.07.2023 г.
 6 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2023 г.
 7 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
13-17.07. 2023 г.
 8 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19.07.2023 г.
 9 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 20-24.07.2023 г.
 10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2023 г.
 11 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27.07.2023 г.
12 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 31.07.2023 г.
13 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 1-2.08.2023 г.
14 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 4.08.2023 г.
15 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от директора на училището до 1109.2023 г.
16 Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2023 г.

Заповед РД09-4061/ 30.08.2022 г
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2023/ 2024 година