График на дейностите

График
на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за
учебната 2018/2019 г. съгласно заповед № РД-09-4135/29.8.2017 г.

 1 Провеждане на тестове:
по български език и литература
по математика
21.05.2018 г.
23.05.2018 г.
 2 Обявяване на резултатите от тестовете до 6.06. 2018 г.
 3 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 13.06- 19.07. 2018 г.
 4 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 20 – 26.06.2018 г.
 5 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 3.07.2018 г.
 6 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
4 – 6.07. 2018 г.
 7 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г.
 8 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13 – 17.07.2018 г.
 9 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 19.07.2018 г.
 10 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20 – 24.07.2018 г.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране дo 26.07.2018 г.
12 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 27 – 30.07.2018 г.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 2.08.2018 г.
14 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от директора на училището до 11.09.2018 г.
15 Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2018 г.

 

Заповед РД-09-4135/29.8.2017 г.
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2018/ 2019 година