График на дейностите

Важно!!!
Подаването на документи за участие в първи етап на класиране става по интернет с входящ номер и код за достъп през портала https://priem.mon.bg от 5 до 7.07.2021 г.
или в ПЕГ „Йоан Екзарх“.

График
на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за
учебната 2021/2022 г. съгласно заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г

 1 Провеждане на тестове:
по български език и литература
по математика
16.06.2021 г.
18.06.2021 г.
 2 Обявяване на резултатите от НВО до 25.06. 2021 г.
 5 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 5-7.07.2021 г.
 6 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2021 г.
 7 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 16.07. 2021 г.
 8 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2021 г.
 9 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 г.
 10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2021 г.
 11 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27.07.2021 г.
12 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране дo 29.07.2021 г.
13 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30.07.2021 г.
14 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 2.08.2021 г.
15 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от директора на училището до 10.09.2021 г.
16 Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2021 г.

Заповед РД09-2121/ 28.08.2020 г
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2021/ 2022 година