Be Enthusiastic, Search the Treasure-BEST, в гр. Черветери, Италия

Oт 14-20 ноември беше осъществена среща на партньорите по проект BEST, програма Еразъм+ в гр. Черветери, Италия. Учители и ученици имаха възможност да бъдат част от едно голямо приключение свързано с много дейности, позитивна енергия, развиване на творчески и комуникативни умения и натрупване на знания чрез опит. Участниците от България, Великобритания, Латвия, Италия, Испания и Гърция, под формата на търсене на съкровища, успяха да се запознаят с историческите и географските забележителности на града. Чрез игри се докоснахме и до историческите забележителности на Вечния град-Рим, а презентациите ни запознаха с обичаите и традициите на страните партньори. Прекрасно и ползотворно сътрудничество, станало възможно благодарение на програмата Еразъм+..

Международна среща на партньорите по проект BEST

От 25 до 29 октомври ПЕГ „Йоан Екзарх“, бе домакин на среща по програмата Еразъм + проект 2019-1-BG01-KA229-06237 „Be Enthusiastic, Search the Treasure“. Гимназията посрещна гости от Испания и Гърция, а Латвия, Италия и Великобритания участваха онлайн. По време на срещата се проведоха редица игри на открито и закрито, участниците откриха красотата на нашата природа и богатството на нашата история. Нови приятелства и прекрасни изживявания свързаха участниците в това приключение наречено Еразъм..

„Be Enthusiastic, Search the Treasure“ BEST

Продължават дейностите по проекти Еразъм + стратегически партньорства. Проведе се поредна онлайн среща по проект „Be Enthusiastic, Search the Treasure“ BEST. На срещата взеха участие ученици, които представиха емблематични за регионите места от историческа и географска значимост. Срещата беше много полезна и завърши с пожелание за следваща среща в България.

Моето „Еразъм“ приключение

Във връзка с дейностите по разпространението на резултатите от проект Еrasmus+КД2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практикики сектор:  Партньорства за училиен обмен“, участници по проекти „ Be Enthusiastic, Search the Treasure” и „ Schools united by science” споделят свои преживявания и мисли след завръщането си от мобилности в Испания.   
Александрина 11 А клас
Виктория 11 Г клас   

Дни Еразъм

Ученици и учители, участващи по проекти на програма Erasmus+ се включиха в поредното провеждане на инициативата „Дни Еразъм“. Целта е да се отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата. Чрез това събитие се представя участието на гимназията в проекти, насочени към европейските ценности, включването ни в огромното европейско културно пространство, насърчаването на използването на чужд език и ИКТ..