Учители


ДИРЕКТОР
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА – mihaylova@eg-vratza.org
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
ПЕТЯ САВОВА – savova.p@eg-vratza.org
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР АСД
ЕМИЛИЯ МАКАВЕЕВА ИВАНОВА – ivanova.e@eg-vratza.org
Ръководител на направление ИКТ
Димитринка Антонова Георгиева – georgieva.d@eg-vratza.org
Педагогически съветник
Денислав Иванов Георгиев – georgiev.d@eg-vratza.org
Български език и литература
Милка Димитрова Маркова – markova.m@eg-vratza.org
Йоанна Георгиева Димитрова – dimitrova.j@eg-vratza.org
Анна Симеонова – simeonova.a@eg-vratza.org
Даниела Иванова – ivanova.d@eg-vratza.org
Френски език
Андреяна Илиева – ilieva.a@eg-vratza.org
Испански език
Катя Илиева Георгиева – georgieva.k@eg-vratza.org
Английски език
Албена Харитонова Томова – tomova.a@eg-vratza.org
Невелина Първанова Пекьова – parvanova.n@eg-vratza.org
Даниела Борисова Ангелова – angelova.d@eg-vratza.org
Маргета Иванова Маринова – marinova.m@eg-vratza.org
Андреяна Илиева – ilieva.a@eg-vratza.org
Анита Якимова – yakimova.a@eg-vratza.org
Иванка Лекова – lekova.i@eg-vratza.org
Александра Димитрова – dimitrova.a@eg-vratza.org
Мария Иванова – mariya.i@eg-vratza.org
Немски език
Йорданка Младенова – mladenova.j@eg-vratza.org
Руски език
Елица Цветанова Кънчева – kyncheva.e@eg-vratza.org
Математика
Бойка Любомирова Филипова – liubomirova.b@eg-vratza.org
Любка Димитрова Тодорова – todorova.l@eg-vratza.org
Информатика и информационни технологии
Диана Иванова Гергова – gergova.d@eg-vratza.org
Николай Димитров Керефейски – kerefejski.n@eg-vratza.org
История и цивилизация
Елизабета Красимирова Димитрова – dimitrova.e@eg-vratza.org
Анна Симеонова – simeonova.a@eg-vratza.org
География и икономика
Бисер Цветанов Благоев – blagoev.b@eg-vratza.org
Маргарита Осенска – osenska.m@eg-vratza.org
Биология и здравно образование
Кристияна Николова – nikolova.k@eg-vratza.org
Физика и астрономия
Ралица Тодорова – todorova.r@eg-vratza.org
Химия и опазване на околната среда
Надя Любенова Николова – nikolova.n@eg-vratza.org
Философия и психология
Христомила Каменова – blagoveskova.h@eg-vratza.org
Графичен дизайн
Мария Георгиева – mariya.g@eg-vratza.org
Изобразително изкуство

Мариета Иванова – ivanova.m@eg-vratza.org
Музика

Физическо възпитание и спорт
Тоня Кръстева Петрова – petrova.t@eg-vratza.org
Росица Иванова Димитрова – dimitrova.r@eg-vratza.org
Теодора Иванова