ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На 11 януари 2018 г. от 17:30 часа ще се проведе заседание №5 на Обществения съвет  в дирекцията на ПЕГ
ПОКАНА


На 11 септември 2017 г. от 18:00 часа ще се проведе заседание №4 на Обществения съвет  в зала №201 на ПЕГ
ПОКАНА


На 27 април 2017 г. от 18:00 часа ще се проведе заседание №3 на Обществения съвет  в зала №201 на ПЕГ
ПОКАНА


На 21 март 2017 г. от 18:00 часа ще се проведе заседание №2 на Обществения съвет  в зала №201 на ПЕГ
ПОКАНА


На 23 ноември 2016 г. от 18:00 часа ще се проведе заседание №1 на Обществения съвет  в Конферентната зала на ПЕГ


Заповед за определяне състава на Обществения съвет в училището

ПОКАНА

Дейност на Обществения съвет в училището