Симулиран съдебен процес

Ученици от 10ти и 11ти клас участваха в импровизиран симулиран съдебен процес на 20.06.2018 г. По зададен казус на тема “Транспортни престъпления” учениците успешно изпълниха роли на съдии, прокурори, обвиняеми, потърпевши, общество и др. Мероприятието бе заключителна дейност по образователна програма на МОН и ВСС, протекла под мотото “Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие”.

Симулиран съдебен процес

В импровизиран съдебен процес участваха ученици от 11а и 11в клас. Мероприятието бе заключителна дейност по образователната програма на МОН и ВСС, протекла под мотото “Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие”.

Ден на отворените врати в Окръжен съд Враца

На 10.12.15 ученици от 11ти клас участваха в среща-дискусия с магистрати от Окръжен съд Враца. Посещението бе в рамките на Деня на отворените врати, организиран във връзка с реализиране на проекта за „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.