Дарителска кампания „CERN“ за нашите деца

Екипът на ПЕГ „Йоан Екзарх“ призовава всички бивши и настоящи възпитаници, родители и симпатизанти на гимназията да подкрепят каузата за изграждане на модерен технологичен STEAM център „CERN“, подкрепен от НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН, с парични дарения или дарения в натура под формата на строителни материали, оборудване, обзавеждане, инструменти, консумативи и др

Целева сума: 35 000 лв.
Дарени средства: 8460.14 лв. (24%)
Срок на кампанията: 30.09.2021 г.

Банкова сметка:
БАНКА ДСК клон Враца
IBAN BG02STSA93003129613001

Мисията на ПЕГ „Йоан Екзарх“ е да осигурява на децата от областта практическо, качествено и достъпно образование в сферата на чуждите езици, хуманитарните науки, дигиталните и информационни технологии. Чрез профилирано езиково обучение и професионална подготовка по ИТ и графичен дизайн осигуряваме на нашите ученици придобиване на ключови компетентности на XXI в., кореспондиращи с топ уменията необходими за хората днес.

В изпълнение на това предизвикателство, екипът на гимназията спечели проект „Creative Entrepreneurship Research & desigN“ (CERN) – за изграждане на Център за технологии в креативните индустрии на стойност 335000 лв. НП „Изграждане на училищна STEM среда“ покрива 300000 лв от стойността на проекта.

Проектът ще превърне няколко помещения на партера със складова функция и една класна стая в модерен технологичен център на площ от 235кв.м. с вход от централното фоайе (контролиран достъп) и допълнителен външен вход с прилежаща открита площадка /Open-air space/.
Площите и пространствата в центъра се групират в обособени зони:
Learning/Collaboration Space (50,75 кв.м) – с обзавеждане и технологично оборудване за постигането на дигитална и недигитална интерактивност. 
Makerspace (165 кв. м) – с обособени в него 4 специфични зони, някои от които при необходимост могат да се преструктурират- преминават една в друга и/или се разделят с подвижни прегради. 
– Дигиталната зона (47кв. м) – с 15 компютърни системи подходящи за компютърна графика и мултимедия, графични таблети (налични) е мястото за цифровизиране на идейните проекти.   
– Printing house (30 кв. м) е зоната, в която са разположени 3D принтер и 3D скенер, цветен принтер А3+ и машини за следпечат (рязане, подвързване, лепене) на които учениците могат да материализират своите проекти.
– Art creative studio (26 кв.м) е зона за ръчно/аналогово творчество. Това е креативното сърце на центъра, където да се раждат дизайнерски идеи, да се пишат сценарии, разказват истории…  
– Stage Area (25 кв.м) е мястото, което може да изпълнява две функции- сцена за реч и дебати, солови и групови изпълнения, а със спускането на екрана и късофокусната медия ще се превръща в зона за трениране на презентационни умения.  
– Inspiration area/Relax space (37 кв.м) – удобни зони за фокусиране, библиотека…   място за уединение, вдъхновение, презареждане …   

Надяваме се с ваша подкрепа да създадем по-добри условия талантливите ученици от Езикова гимназия Враца да развиват своите способности и следват смело своите мечти.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ВДЪХНЕМ ЖИВОТ НА „CERN“ ВЪВ ВРАЦА

*CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)
Европейската организация за ядрени изследвания, намираща се край Женева, Швейцария, е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. България е страна-членка от 1999 г.
https://home.cern/

С уважение,
екипът на ПЕГ „Йоан Екзарх“