Прием 2019

необходими документи при кандидатстване (предстои актуализация)график на дейностите

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIIми КЛАС

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

3 паралелки – 78 ученици

с интензивно изучаване на Английски език
хорариум в осми клас 648 часа

II ри чужд език по избор* (изучава се от 9 клас)
Немски, Френски, Испански, Руски език

профилиращ предмет по избор (изучава се от 11 клас)

*ЗАБЕЛЕЖКА: Немски език изучават 26 ученици, испански език изучават 26 ученици, руски език изучават 13 ученици, френски език изучават 13 ученици. Ако желаещите да изучават даден втори чужд език са повече от определените бройки, освен желанието на кандидата, се взема предвид и балът. При равен бал се взема предвид оценката по математика от свидетелството за основно образование.

Приемни изпити:

НВО по БЕЛ
НВО по Математика

Балообразуване:

Сбор от: УТРОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; брой точки от теста по математика; оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени към точки

Максимален бал: 500 точки

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIIми КЛАС

ПРOФЕСИЯ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР“

1 паралелка – 26 ученици

с интензивно изучаване на Английски език
хорариум в осми клас 648 часа

СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

II ри чужд език по избор* (изучава се от 9 клас)
Немски, Френски, Испански, Руски език

Приемни изпити:

НВО по БЕЛ
НВО по Математика

Балообразуване:

Сбор от: УДВОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; УДВОЕНИЯ брой точки от теста по математика; оценките по Информационни технологии и по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, приравнени към точки

Максимален бал: 500 точки

Дигиталните технологии са неизменна част от деня ни – всички сме онлайн. Благодарение на новите технологии сме изключително добре информирани и имаме високи очаквания спрямо комуникацията в дигиталния свят. Това „дигитализиране“ и бум на технологиите води до търсенето на нови специалности и необходимост от усвояване на нови умения.

Графичен дизайнер: Една цветна и експресивна професия, в която човек може да разгърне своя необятен потенциал и креативност – една от най-търсените и отлично платени професии както в страната, така и по света.

Графичният дизайнер трябва да има: художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, визуално въображение и най-вече усет за красивото. Най-основно знанията, които трябва да придобиете са за дизайна и цветознанието, растерната и векторната графика и да можете да работите с дизайн програми като Illustrator, Photoshop и Indesign. Трябва да имате практически познания за различните видове шрифтове и лога, дизайн за мобилни приложения, принт и уеб реклама …

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПРОФЕСИЯТА „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР“

Обща характеристика на професия „Графичен дизайнер“