Прием 2023

Важно!!!
Подаването на документи за участие в първи етап на класиране става по интернет с входящ номер и код за достъп през портала https://infopriem.mon.bg/ от 5 до 7.07.2023 г.
или в ПЕГ „Йоан Екзарх“ от 8:00 до 18:00 часа.
график на дейностите

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

2 паралелки – 52 ученици

с интензивно изучаване на Английски език
хорариум в осми клас 648 часа

II ри чужд език по избор* (изучава се от 9 клас)
Немски и Испански език

профилиращ предмет по избор (изучава се от 11 клас)

*ЗАБЕЛЕЖКА: Немски език изучават 26 ученици, испански език изучават 26 ученици. Ако желаещите да изучават даден втори чужд език са повече от определените бройки, освен желанието на кандидата, се взема предвид и балът. При равен бал се взема предвид оценката по математика от свидетелството за основно образование.

Приемни изпити:

НВО по БЕЛ
НВО по Математика

Балообразуване:

Сбор от: УТРОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; брой точки от теста по математика; оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени към точки

Максимален бал: 500 точки

ПРOФЕСИЯ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР“

Специалност „Графичен дизайн“

1 паралелка – 26 ученици

с интензивно изучаване на Английски език
хорариум в осми клас 648 часа
II ри чужд език (изучава се от 9 клас)

Приемни изпити:

НВО по БЕЛ
НВО по Математика

Балообразуване:

Сбор от: УДВОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; УДВОЕНИЯ брой точки от теста по математика; оценките по Информационни технологии и по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, приравнени към точки

Максимален бал: 500 точки

Дигиталните технологии са неизменна част от съвременния живот. Благодарение на новите технологии сме изключително добре информирани и имаме високи очаквания спрямо комуникацията в дигиталния свят. Това „дигитализиране“ и бум на технологиите води до търсенето на нови специалности и необходимост от усвояване на нови умения.

Графичен дизайнер: Една цветна и експресивна професия, в която човек може да разгърне своята  креативност и потенциал и една от най-търсените и отлично платени професии както в страната, така и по света.

Графичният дизайнер трябва да има: художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, визуално въображение и най-вече усет за красивото. Най-основно знанията, които учениците придобиват са за дизайна и цветознанието, композицията, растерната и векторна графика. Развиват умения за използване на специализиран софтуер:  PhotoShop, Illustrator, InDesign, PrenierPro, AfterEffects и 3ds Max. Получават практически познания за различните видове шрифтове и лога, дизайн за мобилни приложения, печатна и уеб реклама …

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПРОФЕСИЯТА „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР“

Обща характеристика на професия „Графичен дизайнер“

ПРOФЕСИЯ „ДИЗАЙНЕР“

Специалност „Рекламна графика“

1 паралелка – 26 ученици

с интензивно изучаване на Английски език
хорариум в осми клас 648 часа
II ри чужд език (изучава се от 9 клас)

Приемни изпити:

НВО по БЕЛ
НВО по Математика

Балообразуване:

Сбор от: УДВОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; УДВОЕНИЯ брой точки от теста по математика; оценките по Информационни технологии и по изобразително изкуство от свидетелството за основно образование, приравнени към точки

Максимален бал: 500 точки

Рекламната графика е художествена форма на визуална комуникация. Специалността дава възможност за комплексно запознаване със съвременния графичен дизайн и реклама и с техническите средства при изработването на различни рекламни материали. Учениците учат рисуване, живопис, цветознание, перспектива, композиция, шрифт, предпечатна подготовка и компютърна графика. Развиват умения за използване на специализиран софтуер:  PhotoShop, Illustrator, InDesign, 3ds Max …

Практико – приложният характер на специалността разкрива широки възможности за приложение на овладените знания и умения на учениците за да намерят своето място в рекламни агенции, издателски къщи, печатници и др., както и да продължат успешно своето образование.