прием 2017

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIIми КЛАС

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

 

Английски език / Немски език / *
1 паралелкa - 26 ученици

Английски език / Френски език / *
1 паралелкa - 26 ученици

Английски език / Испански език / *

1 паралелкa - 26 ученици

Английски език / Руски език / *
1 паралелкa - 26 ученици

/* ТРЕТИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ: Биология и ЗО, География и икономика, История и цивилизация, Информационни технологии

Приемни изпити:

НВО по БЕЛ
НВО по Математика

Балообразуване:

Сбор от: УТРОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; брой точки от теста по математика; оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени към точки

Максимален бал: 500 точки

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIIми КЛАС

ПРФЕСИЯ "АНИМАТОР В ТУРИЗМА"

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ

1 паралелка с 26 ученици

Iви чужд език - Английски език
IIри чужд език - по избор:
Немски, Френски, Испански, Руски език

Аниматор в туризма: Посреща и придружава туристи и туристически групи, грижи се за тяхното настаняване и програма, осигурява им развлечения. Изнася познавателни лекции и беседи във връзка с посещаваните туристически обекти.

 

 

график на дейностите в кампания 2017

Приемни изпити:

НВО по БЕЛ
НВО по Математика

Балообразуване:

Сбор от: УТРОЕНИЯ брой точки от теста по БЕЛ; брой точки от теста по математика; оценките по БЕЛ и по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнени към точки

Максимален бал: 500 точки


класни ръководители:

Йоанна Димитрова - старши учител по БЕЛ
Милка Маркова - старши учител по БЕЛ
Любка Тодорова - старши учител по математика
Анита Якимова - старши учител по английски език
Маргарита Осенска - учител по география и икономика