Международна среща на партньори по програма Erasmus+

В периода 1-5 ноември 2021г.  ПЕГ “Йоан Екзарх“ беше домакин на среща на  ученици и учители от Турция, Румъния и Португалия, участващи по проект на програма Erasmus+ „Transferring Our Cultural Heritage To The Next Generations By Peer Learning“ /2019-1-TR01-KA229-074152_4/.
Общите дейности започнаха с обиколка на емблематични места на София, с което гостите ни се запознаваха с богатото културно наследство на столицата..

Дни Еразъм

Ученици и учители, участващи по проекти на програма Erasmus+ се включиха в поредното провеждане на инициативата „Дни Еразъм“. Целта е да се отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата. Чрез това събитие се представя участието на гимназията в проекти, насочени към европейските ценности, включването ни в огромното европейско културно пространство, насърчаването на използването на чужд език и ИКТ..

Работна среща в Friville-Escarbotin, Франция

За периода 03 – 07 февруари 2020 г. ученици и учители от ПЕГ „Йоан Екзарх“ бяха на работна среща в Friville-EscarbotinФранция. Те взеха активно участие в дейностите по проект Transfering our culture heritage to the next  generation by peer-learning”, в който заедно със своите партньори от Турция, Португалия, Румъния и Франция, българските ученици представиха известни български балади и филма „Неразделни“. Освен в изпълнението на програмата, подготвена от държавата-домакин, нашите участници посетиха известни забележителности на региона. Забавляваха се заедно със своите връстници от проектните дейности..

Transferring our cultural heritage to the next  generation by peer-learning

В изпълнение на дейностите по проект по Програма „Еразъм+“- “Transfering our culture heritage to the next  generation by peer-learning”  участниците се конкурираха в създаването на презентации на традиционни български балади и пресъздадоха във филм „Неразделни“ по едноименната творба на Пенчо СлавейковС нея ще представим България, Враца и училището по време на фестивала “De Parole” свързан с мобилността на наши представители в Friville-Escarbotin, France. 
https://prezi..

Transferring our cultural heritage to the next  generation by peer-learning

В изпълнение на дейностите по проект по Програма „Еразъм+“- “Transfering our culture heritage to the next  generation by peer-learning” бяха създадени презентации на известни народни приказки и техни драматизации от участниците в проекта. Те бяха представени пред ученици от НУ “Иван Вазов“ и възпитаници на ДГ “Вълшебница“. 
https://prezi.com/28OSWOzgsCaacKI 
https://youtu.be/o3KITSV665w