Transferring our Cultural Heritage to the Next Generations by Peer Learning

На 09 октомври 2019 г. се проведе тест по английски език и интервю с участниците в проекта. Беше им поставена и първата задача – предложение за ЛОГО на проекта.

Среща-разговор

Днес се проведе среща-разговор с ученици, желаещи да се включат в международния проек Transferring Our Cultural Heritage To The Next Generations By Peer Learning се представиха подробно условията и принципа на подбор на участниците. Раздадени им бяха брошури и декларации. Осъществиха се индивидуални срещи с родителите на учениците.

брошура

обява

 

Transferring our Cultural Heritage to the Next Generations by Peer Learning

За периода 15.09.2019 – 31.08.2021 година Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ – Враца изпълнява дейности по нов проект по програма Erasmus+ „Transferring Our Cultural Heritage To The Next Generations By Peer Learning“ /2019-1-TR01-KA229-074152_4/, заедно с партньорски училища от Турция, Румъния, Франция и Португалия.

повече …