Работна среща в Friville-Escarbotin, Франция

За периода 03 – 07 февруари 2020 г. ученици и учители от ПЕГ „Йоан Екзарх“ бяха на работна среща в Friville-EscarbotinФранция. Те взеха активно участие в дейностите по проект Transfering our culture heritage to the next  generation by peer-learning”, в който заедно със своите партньори от Турция, Португалия, Румъния и Франция, българските ученици представиха известни български балади и филма „Неразделни“. Освен в изпълнението на програмата, подготвена от държавата-домакин, нашите участници посетиха известни забележителности на региона. Забавляваха се заедно със своите връстници от проектните дейности..

Страници: 1 2

Transferring our cultural heritage to the next  generation by peer-learning

В изпълнение на дейностите по проект по Програма „Еразъм+“- “Transfering our culture heritage to the next  generation by peer-learning”  участниците се конкурираха в създаването на презентации на традиционни български балади и пресъздадоха във филм „Неразделни“ по едноименната творба на Пенчо СлавейковС нея ще представим България, Враца и училището по време на фестивала “De Parole” свързан с мобилността на наши представители в Friville-Escarbotin, France. 
https://prezi..

Transferring our cultural heritage to the next  generation by peer-learning

В изпълнение на дейностите по проект по Програма „Еразъм+“- “Transfering our culture heritage to the next  generation by peer-learning” бяха създадени презентации на известни народни приказки и техни драматизации от участниците в проекта. Те бяха представени пред ученици от НУ “Иван Вазов“ и възпитаници на ДГ “Вълшебница“. 
https://prezi.com/28OSWOzgsCaacKI 
https://youtu.be/o3KITSV665w 

Национална седмица на четенето

По повод Националната седмица на четенето ученици, участващи в проект по Програма „Еразъм+“- “Transfering our culture heritage to the next  generation by peer-learning” посетиха НУ “Иван Вазов“ и детска градина „Вълшебница“. Учениците по проекта представиха драматизации на известни български приказки. Последва четене по роли от учениците в началното училище. В детската градина  на малчуганите  бяха прочетени народни приказки, като те умело изведоха основните послания и поуки от тях..

Transferring our Cultural Heritage to the Next Generations by Peer Learning

На 09 октомври 2019 г. се проведе тест по английски език и интервю с участниците в проекта. Беше им поставена и първата задача – предложение за ЛОГО на проекта.