Списък учебници 2020/2021 година

Списък на учебниците за учебната 2020/2021 година

Share

Списъци на учениците в 8 клас

Списък на уениците от 8 а клас
профили: Английски език / Немски език
класен ръководител: Христомила Каменова

Списък на уениците от 8 б клас
профили: Английски език / Испански език
класен ръководител: Даниела Николова

8 в клас
професия „Графичен дизайнер“
класен ръководител: Диана Гергова

Share

Образование за утрешния ден

В ПЕГ стартираха две групи по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Share

10 клас завършва първи гимназиален етап на средното си образование

завършват първи гимназиален етап на средното си образование

На стилна импровизирана церемония десетокласниците, които завършват първи гимназиален етап на средното си образование, получиха своите удостоверения, а отличниците книги и грамоти.
Пожелаваме ви весело лято и пълноценна почивка!
Бъдете здрави!

Share

Прием на ученици в VIII клас

Важно!!!
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране става по интернет с входящ номер и код за достъп през портала https://priem.mon.bg от 3 до 7.07.2020 г.
или в ПЕГ „Йоан Екзарх“ на 3, 6 и 7.07.2020 г. от 8:00 до 18:00 часа.
 
Share