Tържествена церемония по връчване дипломите на Випуск 2018

Tържествената церемония
по връчване дипломите на Випуск 2018

ще се състои

в ритуалната зала на Община Враца
на 22 юни 2018 г. от 18:00 часа

Дрескод официален!

Share

Симулиран съдебен процес

Ученици от 10ти и 11ти клас участваха в импровизиран симулиран съдебен процес на 20.06.2018 г. По зададен казус на тема „Транспортни престъпления“ учениците успешно изпълниха роли на съдии, прокурори, обвиняеми, потърпевши, общество и др. Мероприятието бе заключителна дейност по образователна програма на МОН и ВСС, протекла под мотото „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“.

Share

Клуб “Млад турист“

ПЕГ “Йоан Екзарх“ е училище с богати традиции. Извънкласните форми винаги са били преоритет, като туризмът заема важно място сред тях. Благодарение на програмата „Твоят час“ в училището съществуват много извънкласни форми, от които три туристичесеки клуба,  които обхващат ученици от разлизни възрасти. Клуб “Млад турист“ е един от тези клубове, в който участват най-малките ученици от 6 и 8 клас. Целта на проекта е учениците … повече

На добър час, седмокласници!

г-жа Валентина Михайлова, директор на ПЕГ, връчи свидетелства за основно образование на седмокласниците.
Успех в кампания ПРИЕМ 2018!

Share

10 Б – най-патриотичен клас

Учениците от XБ клас се включиха в инициативата „Най-патриотичен клас 2018“. Конкурсът е под патронажа на Калин Каменов, кмет на Община Враца – и е посветен на 142-та годишнина от подвига на ботевата чета и 170 години от рождението на Христо Ботев.
Те имат нужда от подкрепа за тяхната инициативност и креативност – гласуване във фейсбук.

Share