ВАЖНО!!!

Считано от 04.02.2021г. се възстановяват присъствените занятия за всички ученици от 8 до 12 клас, при спазване на следния график:
04.02. – 17.02.2021 г. вкл.
присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас;
18.02. – 02.03.2021 г. вкл.
присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас;
04.03. – 17.03.2021 г. вкл.
присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас.

Заповед присъствено обучение

Share

СЪОБЩЕНИЕ

Учениците, класирани на областен кръг на олимпиадите по География и икономика и История и цивилизации се явяват с документ за самоличност както следва:
по География и икономика  на 27.2.2021 г.
не по-късно от 8:15 в СУ „Христо Ботев“;
по История и цивилизации на 28.2.2021 г.
не по-късно от 8:15 в СУ „Христо Ботев“.

Share

Какво предадох на другите и какво донесох от Еразъм+

Калина Петкова, Александра Валентинова, Вилия Георгиева и Виктория Завързашка и техните ръководители Йорданка Лекова и Елизабета Димитрова, участници от проектите по програма Еразъм+ на ПЕГ „Йоан Екзарх“, взеха участие в  малката работилница „Какво предадох на другите и какво донесох от Еразъм+“ и дискусията на тема „Промяна културата на образованието към учене през целия живот“. Това е поредната изява на Чайна „Европа“, организирана от информационен център „Европа Директно“ към Търговско-промишлена палата – Враца, където участниците споделиха ценен опит и умения, идеи за обучението и работата с младежта в цяла Европа по програма Еразъм+..

Враца Днес: Ще внедрим предмета Дигитално предприемачество в Езиковата

Интервю на Силвия Симеонова с Валентина Михайлова, Директор на ПЕГ „Йоан Екзарх“

Share

Сертификат за качество

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО Еразъм+

На  Годишната валоризационна конференция – най-тържественото ежегодно събитие на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), ПЕГ „Йоан Екзарх“ беше отличена със СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО по програма Еразъм+, КД1, сектор Училищно образование. Церемонията по награждаване се проведе онлайн. От името на гимназията в конференцията взе участие Димитринка Георгиева, координтор на отличения проект. Тя представи проект „Да бъдеш учител през 21-ви век“..