Списъци на учениците от VIII клас – ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”, прием 2018

VIII a клас
класен ръководител: Милка Маркова – старши учител по БЕЛ
VIII б клас
класен ръководител: Надя Николова – старши учител по химия и ООС
VIII в клас
класен ръководител: Бойка Любомирова – старши учител по математика

Share

ПЕГ – връчване на дипломи – ТВ ВРАЦА

Share

Дипломиране на Випуск 2018. На добър час!

На тържествена церемония в Ритуалната зала на Община Враца бяха раздадени дипломите на 43-ия Випуск на ПЕГ. През уч. 2017/2018г. завършват 84 зрелостника от профил „Чуждоезиков“.
Общ среден успех от дипломите: Много добър 5.11. Среден успех от ДЗИ по Английски език – Отличен 5.62 /над средния за страната/ и 77% отлични оценки, от които 5 пълни шестици; Среден успех от ДЗИ по БЕЛ – Мн. Добър 4,95 /над средния за страната/ и 24% отлични оценки. Общ среден успех от ДЗИ за Випуск 2018 – Мн. Добър 4.93..

Симулиран съдебен процес

Ученици от 10ти и 11ти клас участваха в импровизиран симулиран съдебен процес на 20.06.2018 г. По зададен казус на тема „Транспортни престъпления“ учениците успешно изпълниха роли на съдии, прокурори, обвиняеми, потърпевши, общество и др. Мероприятието бе заключителна дейност по образователна програма на МОН и ВСС, протекла под мотото „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“.

Share

Клуб “Млад турист“

ПЕГ “Йоан Екзарх“ е училище с богати традиции. Извънкласните форми винаги са били преоритет, като туризмът заема важно място сред тях. Благодарение на програмата „Твоят час“ в училището съществуват много извънкласни форми, от които три туристичесеки клуба,  които обхващат ученици от разлизни възрасти. Клуб “Млад турист“ е един от тези клубове, в който участват най-малките ученици от 6 и 8 клас. Целта на проекта е учениците … повече