Свободни места по паралелки

свободни места за ученици към 24.1.2020 г.

9 в Профил „Чужди езици“ Английски – Руски/Френски език – 1
10 а Профил „Чужди езици“ Английски – Немски език – 3
10 б Профил „Чужди езици“ Английски – Испански език – 1
10 в Профил „Чужди езици“ Английски – Руски език – 10
10 г Професионална подготовка „Туристическа анимация“- Аниматор в туризма – 4
11 а Профил „Чуждоезиков“ Английски – Немски език – 2
11 б Профил „Чуждоезиков“ Английски – Испански език – 2
12 а Профил „Чуждоезиков“ Английски – Немски език – 5
12 б Профил „Чуждоезиков“ Английски – Испански език – 1