Свободни места по паралелки

свободни места за ученици към 15.9.2021 г.


11а Профил „Чужди езици“ Английски – Немски език – 1
11 г Професионална подготовка „Туристическа анимация“- Аниматор в туризма – 1
12 а Профил „Чужди езици“ Английски – Немски език – 3
12 б Профил „Чужди езици“ Английски – Испански език – 2
12 в Профил „Чужди езици“ Английски – Руски език – 12
12 г Професионална подготовка „Туристическа анимация“- Аниматор в туризма – 4