Свободни места по паралелки

свободни места за ученици към 26.2.2021 г.


10 г Професионална подготовка „Туристическа анимация“- Аниматор в туризма – 1
11 а Профил „Чужди езици“ Английски – Немски език – 3
11 б Профил „Чужди езици“ Английски – Испански език – 2
11 в Профил „Чужди езици“ Английски – Руски език – 12
11 г Професионална подготовка „Туристическа анимация“- Аниматор в туризма – 4
12 а Профил „Чуждоезиков“ Английски – Немски език – 2
12 б Профил „Чуждоезиков“ Английски – Испански език – 2