Свободни места по паралелки

свободни места за ученици към 12.9.2018 г.

9 а Профил „Чужди езици“ Английски – немски език – 3
9 б Профил „Чужди езици“ Английски – испански език – 2
9 в Профил „Чужди езици“ Английски – руски език – 9
9 г Професионална подготовка „Туристическа анимация“- Аниматор в туризма – 3
10 а Профил „Чуждоезиков“ Английски – немски език – 2
10 б Профил „Чуждоезиков“ Английски – испански език – 4
11 а Профил „Чуждоезиков“ Английски – немски език – 5
12 a Профил „Чуждоезиков“ Английски – немски език – 1
12 б Профил „Чуждоезиков“ Английски – география и икономика – френски език – 4
12 в Профил „Чуждоезиков“ Английски – испански език – 3
12 г Профил „Чуждоезиков“ Английски – история и цивилизация – руски език – 11