Свободни места по паралелки

свободни места за ученици към 31.1.2022 г.


11а Профил „Чужди езици“ Английски – Немски език – 1
11 г Професионална подготовка „Туристическа анимация“- Аниматор в туризма – 1