Учебни планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ОСМИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДЕВЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДЕСЕТИ КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – прием 2016
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – прием 2015

ПРOФЕСИЯ „АНИМАТОР В ТУРИЗМА“

СПЕЦИАЛНОСТ ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДЕВЕТИ  КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ДЕСЕТИ КЛАС

ПРOФЕСИЯ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР“

СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – ОСМИ КЛАС