Визитка

Мисията на Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ е да осигурява на децата от област Враца практическо, качествено и достъпно образование в сферата на чуждите езици, хуманитарните науки, дигиталните и информационни технологии.

Какво Ви предлага Профилирана езикова гимназия?

… отлични условия за обучение на учениците …

Учебната база е разположена в просторна сграда на площ от 3400 кв.м. Всяка класна стая е оборудвана с мултимедийна техника, свободен достъп до Интернет и свързана с електронна информационна система.

От 2022 г. функционира модерен STEM център „Creative Entrepreneurship Research & desigN“ (CERN) по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. На площ от 235 кв. м. са изградени Зона за обучение и сътрудничество и Makerspace с Дигиталната зона, 3D зона, творческо студио, сцена и зона за релакс и вдъхновение, които обезпечават технологична учебна среда за качествена професионална и профилирана подготовка.

Училището разполага със собствена спортна база с физкултурен салон, фитнес зала със спортни уреди по интереси и игрище на открито.

Какво още Ви очаква в Профилирана езикова гимназия?

Чрез профилирано чуждоезиково обучение и професионална подготовка по ИТ, графичен дизайн и анимация осигуряваме на нашите ученици придобиване на ключови компетентности на XXI в., кореспондиращи с топ уменията необходими за хората днес.

… отлична подготовка по пет от основните европейски езици …

английски
немски
френски
испански
руски

… отлична подготовка по всички общообразователни предмети …

… извън часовете…

Групи за занимания по интереси;
Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“;
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“;

… и още …

Ефективно изпълнение на програмата „Без свободен час“
Програма „С грижа за всеки ученик“
Електронен дневник;

… Работа по национални и международни проекти …

международни проекти по програма Еразъм+;
сътрудничество с Българо-американска комисия за образователен обмен Фулбрайт;
Дейности по e-Twinning;

Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ дава на своите възпитаници качествена общообразователна подготовка и многообразие от занимания по интереси. Чуждозиковото обучение осигурява необходимия брой учебни часове за кандидатстване във ВУЗ в България, Англия, Германия, Австрия, Холандия, Испания, САЩ …