Визитка

Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх” е училище, обърнато към съвременните предизвикателства. В своята история гимназията се утвърждава като институция, осигуряваща качествено образование и много добра образователна среда.

Какво Ви предлага Профилирана езикова гимназия?

… отлични условия за обучение на учениците …

Учебната база е разположена на площ от 3400 кв.м. в просторна сграда, изцяло ремонтирана през 2009 г. Всяка класна стая е оборудвана с мултимедийна техника, свободен достъп до Интернет, WiFi и свързана с електронна информационна система.

На разположение на учениците са специализирани кабинети: мултимедиен – с допълнителни 15 компютърни работни места, кабинет по английски език, кабинет по чужди езици и 2 кабинета по информационни технологии и просторна Конферентна зала.

Училището разполага със собствена спортна база с физкултурен салон, фитнес зала със спортни уреди по интереси и игрище на открито.

Удобен за учениците е ученическият стол в сградата на гимназията.

Какво още Ви очаква в Профилирана езикова гимназия?

… отлична подготовка по пет от основните европейски езици …

английски
немски
френски
испански
руски

… отлична подготовка по всички общообразователни предмети …

… извън часовете…

… и още …

Ефективно изпълнение на програмата „Без свободен час“
програма „С грижа за всеки ученик“
e-mail и 5GB онлайн пространство на домейна eg-vratza.org

… Работа по национални и международни проекти …

международни проекти по програма Еразъм+
сътрудничество с Българо-американска комисия за образователен обмен Фулбрайт
проект ВО05М2ОР001-2.004-0004 – ТВОЯТ ЧАС – фаза І
Дейности по e-Twinning

Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ дава на своите възпитаници качествена общообразователна подготовка и многообразие от занимания по интереси. Чуждозиковото обучение осигурява необходимия брой учебни часове за кандидатстване във ВУЗ в България, Англия, Германия, Австрия, Холандия, Испания, САЩ …