Schools United by Science-SUS в Италия

След дълго прекъсване на мобилностите по проекти по програмата Еразъм+, от 7-13 ноември учители и ученици от гимназията взеха участие в дейности по проект „Schools United by Science”-SUS, Еразъм+ в град Пица Армерина, Сицилия. Проектът е с научна насоченост и показва приятната, полезна и забавна страна на науката. Нашите ученици заедно с техни връстници от Италия, Испания, Литва, Търция и Ръмъния облякоха белите престилки и влязоха в лабораторията, посетиха исторически места и успяха да разширят познанията си в различни области. Една седмица, в която участниците имаха възможност да придобият нови знания и умения, научиха интересни факти и създадоха нови приятелства..

Schools United by Science-SUS – програма Еrasmus+КД2

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Schools United by Science-SUS”, по програма Еrasmus+КД2, се проведе онлайн среща между страните партньори по проекта. Всяка страна представи научен експеримент, заснет предварително и представен от участници в проекта. След представянето на  всяка от страните партньори се проведе гласуване за най-атрактивен опит, като най-много гласове спечели италианският. Срещата беше проведена и организирана като част от  дейностите предвидени в проекта. Като съпътстваща дейност участниците написаха есета свързани с научните експерименти..

Моето „Еразъм“ приключение

Във връзка с дейностите по разпространението на резултатите от проект Еrasmus+КД2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практикики сектор:  Партньорства за училиен обмен“, участници по проекти „ Be Enthusiastic, Search the Treasure” и „ Schools united by science” споделят свои преживявания и мисли след завръщането си от мобилности в Испания.   
Александрина 11 А клас
Виктория 11 Г клас   

Дни Еразъм

Ученици и учители, участващи по проекти на програма Erasmus+ се включиха в поредното провеждане на инициативата „Дни Еразъм“. Целта е да се отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата. Чрез това събитие се представя участието на гимназията в проекти, насочени към европейските ценности, включването ни в огромното европейско културно пространство, насърчаването на използването на чужд език и ИКТ..

Schools United by Science (SUS), Еразъм+

От 23 до 29.2.2020 г. ученици и учители от гимназията участваха в първата работна среща по проекта Сагунто, Испания. Учениците видяха на практика приложението на науката, която изучават в училище. Взеха проби на морска вода и в редица лабораторни упражнения я изследваха за наличието на живи организми и отпадъци, имаха уъркшоп по технологичен дизайн, следвайки формули си направиха гланц за устни и сапун, правиха дисекция на риба, русуваха, пяха и танцуваха..