Лого и мото на проекта

Ралица от 10б клас е победител в конкурса за лого и мото на проекта „Schools United by Science“ (SUS). Логото и мотото „Learn Discover Explore Together“ е българското предложение за официално лого на проекта.

Schools United by Science (SUS), Еразъм+

През октомври 2019 г. стартира проект на ПЕГ „Йоан Екзарх“ Schools United by Science (SUS), Еразъм+ партньорствo за училищен обмен, 2019-2021 с партньори: Румъния, Турция, Испания, Италия, България и Литва.
С развитието на технологиите, образователният процес в училищата също се променя и развива. Социалните мрежи допринасят за значителен напредък в образователния процес и достъп до нов вид информация и знания. Науката се развива и все повече навлиза в нашето ежедневие..