История

sgrada_pmg_1

Всяко докосване до миналото е едно странно смесване от сладостната тръпка на изживяното и примеси на безвъзвратно изгубено. Този феномен на природата, наречен човешка памет съхранява верни образите на предметите, готови да понесат сянката на отминалите дни. Стара е мисълта, че човек започва да цени истински нещо, което вече е загубил, но не можем да причислим в тази категория изминалите години. Да бъдеш ученик или учител в гимназията е ново светоусещане, свързано с изпитанията и проблемите на изминалите години ….

ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ЗА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

/Интервю на г-н Генов с директорите на гимназията 2005 г./


bratanova
Величка Братанова
/1970-1979/
Започнахме ентусиазирано в края на 1969 година. Откриването на единствената френска гимназия в Северозападна България означава престиж и за целия град. Не беше лесно – лутане между инстанции, борба с градове – конкуренти, най-силният от които беше Плевен. Срещнахме разбиране у тогавашния началник на отдел “Просвета” Юлия Вълкова. Помогна ни и МВР, като ни отстъпи сградата, в която сега се помещава Евангелската църква, за общежитие …
повече

atanasov
проф. Д-р и.н.
Бойко Атанасов
/1979-1982/
За мен педагогът е високо отговорна личност, създаваща бъдеще, той до голяма степен се явява фактор на това бъдеще, а не толкова продукт на миналото и настоящето. Определено може да се каже, че без учителската професия, прогресът на човечеството е невъзможен. За тази професия може да се твърди, че тя е не само една от най-трудните и най-престижните, но и една от най-хуманните професии. Учителите черпят вяра и вдъхновение …
повече

manov
Константин Манов
/1982-1990/
Необходима беше по-добра работна дисциплина, плановост в работата, разширяване диапазона на езиковата подготовка – въвеждане изучаването на др. западни езици: испански, английски, немски. С общи усилия на ръководители и учители, за няколко години успяхме да постигнем набелязаното. Най напред въведохме обучението по испански език, а след това и на английски език. По този начин Френската гимназия доби нов облик – Гимназия с изучаване на чужди езици …
повече

4erneva
Стойна Чернева
/1990-1998/
Винаги съм мислела, че едно училище има минало, настояще и бъдеще, когато се е превърнало в училище за мъдри, духовно богати, високообразовани хора. Езикова гимназия е такова училище. През нея са преминали много умни и талантливи младежи и девойки, които отдавна са разкрили своите възможности като хора, специалисти, ръководители. И днес в училището има ученолюбиви, умни, дръзновени момичета и момчета. Нашето училище им дава онази творческа среда …
повече

draj4eva
Силвия Драйчева
/1998-2014/
И ако високите резултати и отличната реализация на учениците, завършили гимназията е повтарящ се и закономерен факт, който може да се измери, да влезе в статистика, то има нещо друго, което е неуловимо на пръв поглед, но непреходно през всичките години на съществуване на гимназията – неповторимият дух, атмосферата, сътворени от оригиналното преплитане на традиционните ценности в българското образование с модерните, нестандартни методи, привнесени с чуждите учебници …
повече

0701_1107_hf6z9
Павлин Петров
/2014-2015/
Колективът е добър, изграден от професионалисти, хора всеотдайни, които с желание работят с учениците и това се вижда от постигнатите резултати … (интервю за вестник Конкурент от януари 2015 г.)

eg2005smalleg2013smalleg2015small
2005 година2013 годинаянуари 2015 година
2020
септември 2015 годинасептември 2017 годинасептември 2020 година