Патрон

ОТ 1995 ГОДИНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ПРИЕМА ИМЕТО НА ГЕНИАЛНИЯ ТВОРЕЦ-ХУМАНИТАРИСТ – ЙОАН ЕКЗАРХ

patron

Йоан Екзарх е измежду най-талантливите представители на Преславския кръг книжовници — преводач, компилатор и майстор на словесното изкуство. Предполага се, че той е по-млад съратник на Кирило-Методиевите ученици и че е получил образованието си в някой от големите византийски културни центрове — най-вероятно в Цариград. Хипотезата, че е бил измежду българите,

ese
изпратени да се обучават във византийската столица, е много примамлива, но засега остава без доказателства, както и хипотезата, че е бил там едновременно с бъдещия български княз Симеон. Във всички случаи обаче, както личи от творбите му, той е бил от най-близкото обкръжение на българския владетел. Обемът на знанията му е огромен, преводите и компилациите му показват, че владее до съвършенство както високия език на богословието и риториката, така и славянската реч, която обогатява с множество изковани от него думи и термини.

Йоан Екзарх
(есе)
Днес често пъти ни се налага да слушаме как българската нация е попаднала в лапите на бездуховността, как ценностите, които са били общовалидни за поколения наред, днес вече са отживелица и то не като резултат от отминаващото време, а от плодовете…..
повече