Приключиха първите обучения на учители по програма Еразъм+, КД1

От 4 до 15 август г-жа Елизабета Димитрова участва в курс на тема „Gamefication” в Пула, Хърватска, по време на който бяха споделени добри практики, свързани с развиването на творечското мислене и излизане извън традционната класна стая. Участиците от различни европейски държави разискваха казуси и се прилагаха различни игрови методи. Това насърчава и провокира интереса на учениците в процеса на обучение, като акцента е върху активното им включване в проектна дейност и разчупване на традиционните класно-урочн..

Да бъдеш учител през 21-ви век – проект по програма Еразъм+, КД 1 – Мобилност“

erasmius+

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ (краен срок за подаване 29.05.2019 г.)

От 1.6.2019 г. в ПЕГ стартира проект 2019-1-BG01-KA101-061893 по програма Еразъм+ „Да бъдеш учител през 21-ви век“, КД 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“. Този проект е в резултат от дефинираните дефицити в гимназията и е крачка в посока повишаване на капацитета на учителите за разчупване на традиционната класна стая. 6 учители ще имат възможност да се включат в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа. Избраните теми засягат две тематични области: информационни и комуникационни технологии и нови и иновативни образователни методи..

Намерение за разработване на проект по КД1 на програма Еразъм+

Намерение за разработване на проект по КД1 на програма Еразъм+, за обучение на учители в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАЩИЯ ЕКИП