Сертификат за качество

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО Еразъм+

сертификат за качество

На  Годишната валоризационна конференция – най-тържественото ежегодно събитие на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), ПЕГ „Йоан Екзарх“ беше отличена със СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО по програма Еразъм+, КД1, сектор Училищно образование. Церемонията по награждаване се проведе онлайн. От името на гимназията в конференцията взе участие Димитринка Георгиева, координтор на отличения проект. Тя представи проект „Да бъдеш учител през 21-ви век“..

Открита практика по история и цивилизация

Открита практика по история и цивилизации на английски език с учениците от 10б клас бе представена в ПЕГ „Йоан Екзарх“ пред експерти и учители от областта. В урок на тема „Възстановяване на българската държавност и изграждане на Княжество България“ бяха демонстрирани елементи на обърната класна стая, ролева игра и работа в екип..

Враца Днес – Да бъдеш учител през XXI век

да бъдеш учител през 21ви век

„Да бъдеш учител през 21 век” – КД1 на програма Еразъм+

Завършиха последните обучения по програма Еразъм+. От 14 до 25.10.19 г. г-жа Иванка Лекова взе участие в курс „Educational apps and audio-visuals in the classroom“ в Дъблин, Ирландия, а от 28.10 до 8.11.19 г. г-жа Димитринка Георгиева завърши курса „Pupils on the stage: student-centered methodology and Audio-Visual projects“ във Флоренция, Италия..

„Да бъдеш учител през 21 век” – КД1 на програма Еразъм+

В изпълнение на дейностите по програма Еразъм+ за обучение на учители в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа, г-жа Валентина Михайлова завърши курс „21st Century Teaching – Competence-based Education, Soft-skills and Creativity“, а г-жа Невелина Първанова участва в курс „Креативност, иновации, мотивация и нови образователни методи” във Флоренция, Италия. Обученията включват разглеждане на нови методи на преподаване чрез използването на технологични инструменти, споделяне на опит и идеи за управление на ефективна класна стая..