Враца Днес – Да бъдеш учител през XXI век

да бъдеш учител през 21ви век

„Да бъдеш учител през 21 век” – КД1 на програма Еразъм+

Завършиха последните обучения по програма Еразъм+. От 14 до 25.10.19 г. г-жа Иванка Лекова взе участие в курс „Educational apps and audio-visuals in the classroom“ в Дъблин, Ирландия, а от 28.10 до 8.11.19 г. г-жа Димитринка Георгиева завърши курса „Pupils on the stage: student-centered methodology and Audio-Visual projects“ във Флоренция, Италия..

„Да бъдеш учител през 21 век” – КД1 на програма Еразъм+

В изпълнение на дейностите по програма Еразъм+ за обучение на учители в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа, г-жа Валентина Михайлова завърши курс „21st Century Teaching – Competence-based Education, Soft-skills and Creativity“, а г-жа Невелина Първанова участва в курс „Креативност, иновации, мотивация и нови образователни методи” във Флоренция, Италия. Обученията включват разглеждане на нови методи на преподаване чрез използването на технологични инструменти, споделяне на опит и идеи за управление на ефективна класна стая..

Приключиха първите обучения на учители по програма Еразъм+, КД1

От 4 до 15 август г-жа Елизабета Димитрова участва в курс на тема „Gamefication” в Пула, Хърватска, по време на който бяха споделени добри практики, свързани с развиването на творечското мислене и излизане извън традционната класна стая. Участиците от различни европейски държави разискваха казуси и се прилагаха различни игрови методи. Това насърчава и провокира интереса на учениците в процеса на обучение, като акцента е върху активното им включване в проектна дейност и разчупване на традиционните класно-урочн..

Да бъдеш учител през 21-ви век – проект по програма Еразъм+, КД 1 – Мобилност“

erasmius+

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ (краен срок за подаване 29.05.2019 г.)

От 1.6.2019 г. в ПЕГ стартира проект 2019-1-BG01-KA101-061893 по програма Еразъм+ „Да бъдеш учител през 21-ви век“, КД 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“. Този проект е в резултат от дефинираните дефицити в гимназията и е крачка в посока повишаване на капацитета на учителите за разчупване на традиционната класна стая. 6 учители ще имат възможност да се включат в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа. Избраните теми засягат две тематични области: информационни и комуникационни технологии и нови и иновативни образователни методи..