Занимания по интереси

Групи за занимания по интереси за учебната 2020/2021 г

Магията на математиката  – Бойка Любомирова
В света на числата  – Любка Тодорова
Млади таланти  – Маргета Маринова
Философски детективи  – Христомила Каменова
Minecraft  – Диана Гергова
Еко клуб – Надя Николова
Опознаване на непознатото  – Анита Якимова
Стъклопис  – Мариета Иванова
Химията в нашия живот  – Даниела Ангелова