Учебна 2013-2014 година


неке
Николай Гоцев XIIа клас

ПЪРВО място на Националното състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства „Аз мога тук и сега“ – Девин;
ВТОРО място на Национално състезание по ИТ – Благоевград;
Номиниран за ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета “Учeник на годината“ в природоматематическата област


стаси
Станислава Борисова XIIа клас

ТРЕТО място на Националното състезание по речеви умения на английски език;..