Присъствено обучение

Съгласно ЗАПОВЕД на Директора РД-05-256 от 10.12.2021 г. се възстановяват присъственте занатия за класовете, в които има най-малко 50% изразено съгласие за изследване за Ковид-19 или валиден зелен сертификат. Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.

Начало на тестването 8:00 часа.

Начало на учебните часове /в дните за тестване/ 8:30 часа.

 

Share