ПЕГ – връчване на дипломи – ТВ ВРАЦА

Дипломиране на Випуск 2018. На добър час!

На тържествена церемония в Ритуалната зала на Община Враца бяха раздадени дипломите на 43-ия Випуск на ПЕГ. През уч. 2017/2018г. завършват 84 зрелостника от профил „Чуждоезиков“.
Общ среден успех от дипломите: Много добър 5.11. Среден успех от ДЗИ по Английски език – Отличен 5.62 /над средния за страната/ и 77% отлични оценки, от които 5 пълни шестици; Среден успех от ДЗИ по БЕЛ – Мн. Добър 4,95 /над средния за страната/ и 24% отлични оценки. Общ среден успех от ДЗИ за Випуск 2018 – Мн. Добър 4.93..

Симулиран съдебен процес

Ученици от 10ти и 11ти клас участваха в импровизиран симулиран съдебен процес на 20.06.2018 г. По зададен казус на тема „Транспортни престъпления“ учениците успешно изпълниха роли на съдии, прокурори, обвиняеми, потърпевши, общество и др. Мероприятието бе заключителна дейност по образователна програма на МОН и ВСС, протекла под мотото „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“.

На добър час, седмокласници!

г-жа Валентина Михайлова, директор на ПЕГ, връчи свидетелства за основно образование на седмокласниците.
Успех в кампания ПРИЕМ 2018!

10 Б – най-патриотичен клас

Учениците от XБ клас се включиха в инициативата „Най-патриотичен клас 2018“. Конкурсът е под патронажа на Калин Каменов, кмет на Община Враца – и е посветен на 142-та годишнина от подвига на ботевата чета и 170 години от рождението на Христо Ботев.
Те имат нужда от подкрепа за тяхната инициативност и креативност – гласуване във фейсбук.