Имам мечта … – списание

Списание, включващо създадените по време на първата работна среща в България материали. Списанието е преведено на родните езици на всяка държава партньор.

Share