Учебна 2012-2013 година


МАРИОС ПИТТАС XIБ клас

„Ученик на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата
в природоматематическа област


РОСИЦА ПЕТРОВА XIIВ клас

„Ученик на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата
в Хуманитарна област


ЛИЛЯНА ПЕТРОВА
старши учител по английски език

“Учител на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата
в културно-образователна област Чужди езици


ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА
ръководител компютърни кабинети

„Учител на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата
в културно-образователна област Математика, Информатика и ИТ

Учебна 2023-2024 година


Учебна 2022-2023 година


Учебна 2021-2022 година


Учебна 2018-2019 година


Учебна 2017-2018 година


Учебна 2016-2017 година


Учебна 2015-2016 година


Учебна 2014-2015 година


Учебна 2013-2014 година


Учебна 2012-2013 година


2008 година

Share