Учебна 2012-2013 година


МАРИОС ПИТТАС XIБ клас

„Ученик на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата
в природоматематическа област


РОСИЦА ПЕТРОВА XIIВ клас

„Ученик на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата
в Хуманитарна област


ЛИЛЯНА ПЕТРОВА
старши учител по английски език

„Учител на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата
в културно-образователна област Чужди езици


ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА
ръководител компютърни кабинети

„Учител на годината“ ГОДИШНА НАГРАДА на Кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата
в културно-образователна област Математика, Информатика и ИТ

Share