Работна среща в Friville-Escarbotin, Франция

За периода 03 – 07 февруари 2020 г. ученици и учители от ПЕГ „Йоан Екзарх“ бяха на работна среща в Friville-EscarbotinФранция. Те взеха активно участие в дейностите по проект Transfering our culture heritage to the next  generation by peer-learning”, в който заедно със своите партньори от Турция, Португалия, Румъния и Франция, българските ученици представиха известни български балади и филма „Неразделни“. Освен в изпълнението на програмата, подготвена от държавата-домакин, нашите участници посетиха известни забележителности на региона. Забавляваха се заедно със своите връстници от проектните дейности. Останаха със незабравими спомени, които след завръщането си от визитата, споделиха със своите съученици, представяйки им презентация със своите впечатления.
презентация

Share